Aarhus Universitets segl

Gik du glip af: Forskere opstiller scenarier for fremtidens grønne landbrug?

Artiklen "Forskere opstiller scenarier for fremtidens grønne landbrug" præsenterer forskernes arbejde med at udvikle scenarier for landbrugssektoren i fremtiden med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

Forskere fra Aarhus Universitet har opstillet en række scenarier, der vil kunne udpege vejen mod grøn omstilling af dansk landbrug. Foto: Colourbox

Forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvordan landbruget kan tilpasse sig fremtidige udfordringer som klimaforandringer, ressourceknaphed og behovet for at reducere miljøpåvirkningen. De har opstillet forskellige scenarier for, hvordan landbruget kan udvikle sig og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Artiklen fremhæver, at forskerne har identificeret tre overordnede scenarier. Det første scenarie fokuserer på intensivering af produktionen ved hjælp af teknologiske fremskridt og effektiv ressourceudnyttelse. Det andet scenarie sigter mod diversificering af afgrøder og produktionssystemer for at forbedre økosystemtjenester og reducere risikoen for afgrødedefekter. Det tredje scenarie fokuserer på en transformation af landbrugssektoren mod mere bæredygtige og klimavenlige praksisser, herunder øget brug af økologiske metoder og cirkulær økonomi.

Alle tre scenarier har deres fordele og udfordringer, der ikke er én enkelt løsning, der passer til alle landbrugsområder. Det er vigtigt at skabe en bred debat og inddrage interessenter fra forskellige sektorer for at finde de bedste løsninger og prioriteringer.

Forskerne opfordrer til, at politiske beslutningstagere og landmænd tager disse scenarier i betragtning og arbejder sammen om at udvikle og implementere bæredygtige landbrugspraksisser, der kan imødekomme fremtidige udfordringer og skabe et mere grønt landbrug.

Læs den oprindelige artikel her.