Aarhus Universitets segl

Global workshop om management af frøkvalitet for at sikre afgrødemangfoldighed

For at forbedre styringen af frøkvalitet og fremme diversiteten af afgrøder, arrangerede Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet nylig en workshop om Kvalitetsstyringssystem (QMS) og Frøkvalitetsstyring (SQM) på AU-Flakkebjerg. Denne workshop blev organiseret i samarbejde med Global Crop Diversity Trust som en del af Seeds for Resilience-projektet, der har som mål at bevare og styrke biodiversiteten inden for landbrug.

Foto: Charlotte Hamann Knudsen

Der var deltagere fra nationale genbanker i Etiopien, Ghana, Kenya, Nigeria og Zambia, hvilket viser en bred repræsentation af interessenter, der er engagerede i at bevare og fremme mangfoldigheden af frø. Seeds for Resilience-projektet går ud på at pumpe mere styrke ind i de frøsystemer, vi har globalt, så de kan klare sig godt, selv når de står over for udfordringer fra både naturen og landbruget. 

Under QMS-delen af workshoppen var der diskussioner om at få tingene til at spille bedre sammen: harmonisering af centrale processer, afgørende beslutningspunkter og standard driftsprocedurer, der skal til for at styre genbankens samlinger på en smart måde. Præsentationerne koncentrerede sig om at håndtere data i genbanker og kastede lys over de komplekse juridiske rammer, der styrer, hvordan vi indsamler og deler plantegenetiske ressourcer. 

SQM-aspektet af workshoppen, finansieret af CGIAR Genebanks Initiative, behandlede vigtige emner som frøtørring og levetid, opbevaringsforhold og levedygtighedsovervågning. Disse aktiviteter bidrager til CGIAR Genebanks Initiatives bredere mål om bæredygtig bevarelse og anvendelse af plantegenetiske ressourcer. 

En tur til Sverige 

Som en del af workshoppen havde deltagerne en unik mulighed for at besøge Nordic Genetic Resources Center i Alnarp, Sverige. Dette besøg gav værdifulde indblik og praktisk erfaring med SQM-aktiviteter udført på centeret og berigede den samlede læringsoplevelse for deltagerne. 

Workshoppen fungerede ikke kun som en platform for vidensdeling og kapacitetsopbygning, men styrkede også den samarbejdsvillige ånd, der er afgørende for at håndtere udfordringerne ved at bevare den globale afgrødemangfoldighed. Deltagelsen af nationale genbanker fra flere lande understreger betydningen af internationalt samarbejde for at sikre fremtiden for landbrugsmæssig biodiversitet. 

Yderligere information

Kontakt: Seniorforsker Fiona Hay, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. E-mail: Fiona.hay@agro.au.dk