Aarhus Universitets segl

Her er resultaterne årets rapport fra forsøg med plantebeskyttelse

Ny rapport om anvendt plantebeskyttelser viser ikke alene resultater for afprøvning af pesticider, men også effektiviteten af forskellige IPM-strategier, og giver et overblik over pesticidresistens i Danmark.

Foto: Applied Crop Protection

Applied Crop Protection 2021” er en rapport, der udkommer hvert år. Her kan landmænd, rådgivere, industri og forskere se resultater og få råd om, hvordan man på bedst mulig vis beskytter afgrøderne på de danske marker. Rapporten indeholder f.eks. information om, hvor effektive nye pesticider er, og hvor effektive forskellige IPM (integrated pest management) er i forhold til at reducere brugen af pesticider. Derudover kaster rapporten lys over pesticidresistens i Danmark for at sikre, at landbrugerne kun anvender effektive strategier for at minimere opbygningen af resistens.

Den første rapport udkom i 1991, den gang var det som en del af Statens Planteavlsforsøgs aftale med det, der dengang var Landbrugsministeriet. Siden 2007 er rapporten udgivet af Aarhus Universitet.

I årets udgave kan du finde information om:

  • Overblik over vejret og forsøgssæsonen 2021
  • Sygdomsangreb i 2021
  • Effekter af nye fungicider, herunder optimal dosering og timing
  • Effekter af nye pesticider
  • Kontrol af sygdomme i bl.a. hvede, byg og rug
  • Resultater vedr. fungicidresistens
  • Effekt af strategier for bekæmpelse af kartoffelskimmel i kartofler
  • Afprøvning af beslutningsstøttesystemer i kartofler
  • Resultater af forskellige bekæmpelsesstrategier i mindre afgrøder.

Rapporten bygger på resultaterne fra undersøgelser udført af forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Rapporten opsummerer de data, der betragtes som relevant for praktisk landbrug og rådgivning

De fleste forsøg og afprøvninger er foregået i markforsøg, men i rapporten er der også resultater fra væksthus- og semifieldforsøg.

Yderligere information

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Samarbejdspartnere

Medarbejdere ved Aarhus Universitet (Institut for Agroøkologi og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug). Leverandører af pesticider og rådgivning fra SEGES og lokale rådgivningscentre er brugt i forsøgene, men har ikke været involveret i tilblivelsen af rapporten.

Finansiering

Rapporten bygger på forsøg, der er finansieret af mange forskellige kilder. Dette er specifikt angivet for hvert kapitel i rapporten, men dækker bl.a. input fra agrokemiske virksomheder, forædlingsfirmaer, GUDP – Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, Miljøstyrelsen, Dansk Golf Union, samt direkte finansiering fra Aarhus Universitet.

Interessekonflikter Ingen
Læs mere

Du kan læse rapporten ”Applied Crop Protection” her. Den er skrevet af Lise Nistrup Jørgensen, Thies Marten Heick, Isaac Kweise Abuley. Andrius Hansen Kemezys og Helene Saltoft Kristjansen. Den har været igennem intern peer review ved Per Kudsk, Peter Kryger Jensen, Mette Sønderskov og Lise Nistrup Jørgensen.

Kontakt

Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 2228 3352. E-mail: lisen.jorgensen@agro.au.dk