Aarhus Universitets segl

Hvordan lægger vi trædestenene til fødevaresystemets grønne omstilling?

Vær med når forskere, industri og andre interessenter mødes for at fejre 25-års jubilæet for de langvarige økologiske sædskifteforsøg på Foulum. Som en del af fejringen afholdes et idéværksted, hvor du har mulighed for at komme med input til visionerne for de næste 25 år, og til hvordan vi tager de første skridt mod en grøn omstilling af fødevaresystemet.

Vær med når forskere, industri og andre interessenter mødes for at fejre 25-års jubilæet for de langvarige økologiske sædskifteforsøg på Foulum.

Igennem de sidste 25 år har de langvarige økologiske sædskifteforsøg skabt en dybere forståelse for afgrødesystemernes økologiske funktioner. Den viden er vigtig, nu mere end nogensinde, i forhold til at kunne forny og udvikle afgrødesystemer, der kan producere den rette mængde mad af den rette kvalitet, men vel at mærke uden at udpine jorden eller påvirke miljø og klima negativt.

De langvarige økologiske sædskifteforsøg har tydeliggjort, hvordan samspillet mellem jord, planter og mikroorganismer har både kort- og langsigtede effekter. De har også givet vigtig information om jord, næringsstoffer og afgrødernes dyrkning, samt effekter på udbytte, kvælstofbalance og jordens kulstof.

Nu fylder disse ”levende laboratorier” for innovation af bæredygtige dyrkningsmetoder 25 år, og det skal fejres ved at se fremad.

Idéværksted ser 25 år ud i fremtiden

Institut for Agroøkologi og ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer inviterer derfor til en eftermiddag med fejring og ikke mindst et idéværksted, hvor forskere, industri, landmænd, rådgivere m.v. er inviterede til at komme med deres input til en vision for de kommende 25 år.

Idéværkstedet skaber rammen for strukturerede diskussioner med fokus på ideer for fremtiden, det vil give et indblik i fremtidens innovation af bæredygtige dyrkningssystemer, ligesom der vil blive lagt op til mulige samarbejder og videre idéudvikling.

Det hele løber af stablen d. 8. juni 2022 kl. 12.00 – 16.00.

Eftermiddagen starter med en let frokost kl. 12.00, hvorefter selve fejringen af jubilæet bliver skudt i gang kl 13. Idéværkstedet starter kl. 14.

Hele eftermiddagen er åbent for danske interessenter eksempelvis fra landbrug, virksomheder, organisationer, forskningsinstitutioner og myndigheder. Det er gratis at deltage, og der vil være forplejning, men det kræver tilmelding.

Praktiske oplysninger

Arrangementet holdes d. 8. juni på Aarhus Universitets Foulumgaard – skilte vil vise vejen til de langvarige økologiske sædskifteforsøg

Se program og tilmeldingsmulighed her – Deadline for tilmelding er d. 31. maj 2022