Aarhus Universitets segl

Insekter, bier og planter i samspil

Bestøvere er nødvendige, store dele af landbruget og verdens fødeproduktion er stærkt afhængige af bestøvende insekter. Alligevel falder antallet af vilde bestøvere, men der er stadig noget, som kan gøre for at stoppe udviklingen. Det kræver nye dyrknings- og biavlsstrategier, men det kan lade sig gøre.

Honningbi i oregano. Foto: Claus Rasmussen

Insekter og vilde bestøvere er i nedgang i det nordvestlige Europa og Nordamerika. Og bestøvning er vigtig for naturens økosystmer, hvorfor nedgangen i antallet af bestøvere er bekymrende. Men der er stadig mulighed for at stoppe nedgangen og endda øge antallet igen. Flere arter af planter i græsmarker skaber mere føde til bestøvere, og flere handleplaner og fokus på konkurrence mellem honningbier og øvrige bier kan være vejen frem. 

Flere plantearter i græsmarken giver føde til bestøvende insekter

Det er muligt både at sikre et højt og stabilt udbytte samt øge biodiversiteten og antallet af bestøvende insekter på de danske græsmarker, hvis blot landmanden anvender det rette miks af forskellige plantearter, samt tilpasser sin slætstrategi.  

”Vores resultater viser, at urter i en græs- og bælgplanteblanding med to slæt om året kan bidrage til en væsentlig forøgelse af blomster, som er vigtige for en bred vifte af vilde bestøvere. Undersøgelsens konklusioner kan forholdsvist nemt passes ind i en moderne landbrugspraksis med 4-5 slæt om året ved systematisk at efterlade ikke slåede striber af mange-arts-blandinger ved hvert slæt. De kan så høstes ved det efterfølgende slæt. Det vil være med til at give en væsentlig forøgelse af fødekilden for de bestøvende insekter på det dyrkede areal, og det vil kun marginalt reducere kvalitet og udbytte,” forklarer Jørgen Eriksen. 

Læs mere her. 

Forskere evaluerer konkurrencen om fødeplanter mellem honningbier og øvrige bier i Danmark

Fødeoverlap og rødlistestatus kan være med til at guide fremtidige handlingsplaner og forvaltning af bier i naturområder i Danmark. 

”Det må understreges, at vores analyse ikke fastslår, om konkurrence mellem honningbier og øvrige bier kan registreres i Danmark, eller hvilken tæthed af honningbistader, der måtte være bæredygtigt i et givent område i forhold til forekomst af truede arter af bier. Vi har derimod identificeret et sæt parametre for alle arter af bier, som baseret på en høj grad af fødeoverlap med honningbier og rødlistestatus kan lede til en bedre forvaltning i naturområder,” fortæller Claus Rasmussen. 

Mere specifikt har forskerne identificeret de individuelle arter af vilde bier, som kræver opmærksomhed i forhold til biavl. Det er med andre ord arter, som har et fødeoverlap med honningbier på over 70%, og som på samme tid har en dansk rødliste-status, som værende truet - enten sårbar, truet eller kritisk truet. 

”Indtil vi fuldt forstår de komplekse naturlige samspil mellem honningbier og truede biarter, synes det anbefalelsesværdigt at anvende et forsigtighedsprincip og undgå at placere bistader i områder tæt på de truede bier i deres aktive flyveperiode, hvor fødeoverlappet et højest,” forklarer Claus Rasmussen. 

Læs mere her.