Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kartofler i stødet

Forsker sætter strøm på kartofler for at afsløre knoldenes indhold og fordeling af blandt andet vand, stivelse og sukker. Dermed kan anvendelsen af kartoflerne hurtigere og bedre målrettes.

Kartoflens indhold kan afsøres ved at sætte elektrisk strøm på den. Foto: Newtec A/S

Forsker fra Aarhus Universitet sætter strøm på kartofler for at afgøre kartoflernes anvendelse. Kartoflerne bliver ikke elektriske, men de får afsløret deres indhold og fordeling af relevante stoffer som vand, stivelse og sukker, og om kartoflerne har skjulte indre skader. Den metode, der bliver udviklet i projektet, vil gøre det nemmere at bestemme, om en kartoffel er bedst egnet til eksempelvis chips, stivelsesproduktion eller konsum.

 

Det treårige forskningsprojektet har et samlet budget på 2,8 mio. kroner, og støttes kollektivt af Højteknologifonden, Aarhus Universitet, der leder projektet, og virksomheden Newtec A/S.  

 

Kartoflernes hemmeligheder afsløres ved hjælp af en teknik, der hedder bioimpedans. Bioimpedans går ude på at sende elektriske impulser med forskellige frekvenser gennem kartoflen og måle, hvordan impulserne bevæger sig gennem knolden. Det biologiske væv i kartoflen yder forskellige elektriske modstande afhængig af vævets egenskaber.

 

Forskeren forventer at opnå forskellige udslag for forskellige kvaliteter af kartofler, afhængig af kartoflernes indhold og fordeling af vand, sukker, stivelse og andre stoffer. Udviklingsarbejdet består dels i at kalibrere bioimpedans-målingerne med traditionelle målemetoder af forskellige kvaliteter af kartofler og dels i at udvikle apparatet og en beregningsmodel.

 

Anders Kjær fra Aarhus Universitet står for at udføre målingerne og kalibreringerne mens Newtec har ansvar for at udvikle et måleapparat, der er praktisk anvendelig, samt beregningsmodellen. Data fra målingerne sammenkobles i en webbaseret database så beregningsmodellen kan forbedres løbende, efterhånden som den fodres med nye input.

 

- Når metoden og apparatet er færdigudviklet kan vi få langt hurtigere resultater, end hvis vi skulle lave kemiske analyser af kartoflerne, siger lederen af projektet erhvervspostdoc Anders Kjær fra Aarhus Universitet.  

 

Yderligere oplysninger: Erhvervspostdoc Anders Kjær, Institut for Fødevarer, e-mail: anders.kjaer@agrsci.dk, telefon: 8715 8391