Aarhus Universitets segl

Nu rammer klimaforandringerne din ketchup

Hovedparten af den globale produktion af forarbejdningstomater er koncentreret i få områder af verden, her forventes klimaforandringerne ifølge en professor fra Aarhus Universitet at få væsentlig indflydelse på den fremtidige produktion og forsyning til tomatforarbejdningsindustrien.

Øgede lufttemperaturer kan ændre dyrkningen af tomater til fremtiden. De ændringer bør forarbejdningsindustrien ifølge professor Davide Cammarano forbedrede sig på. Foto: Colourbox
Forarbejdningstomater dyrkes på marker og høstes med maskiner imodsætning til de friske tomater, der dyrkes under kontrollerede forhold i drivhuset verden over. Foto: Colourbox

Selvom den er karakteriseret som en frugt, har tomaten de ernæringsmæssige værdier af en grøntsag, og den anses faktisk for at være en af ​​de vigtigste grøntsager i verden i forhold til dyrkningsarealer, kommerciel anvendelse og forbrug. Der findes to typer dyrkede tomater. Den ene er tomater til frisk konsum, bedre kendt som de friske tomater, vi køber i forretningerne. De dyrkes normalt dyrket i et kontrolleret miljø i drivhuse.  Den anden type bliver dyrket på åben mark og høstes mekanisk. De bruges blandt andet til dåsetomater, ketchup, tomatpuré osv. den er bedre kendt som forarbejdningstomater.

”Forarbejdningstomaterne dyrkes på åbne marker, hvilket betyder, at vi ikke kan kontrollere det miljø, de vokser i. Det gør produktionen sårbar over for klimaforandringer,” forklarer professor Davide Cammarano fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

I en ny undersøgelse udført i samarbejde med University of Texas, Purdue University, University of Salerno, University of Florida og NASA Goddard Institute for Space Studies forudsiger han store ændringer i tomatforarbejdningsindustrien på grund af de temperaturstigninger fremtiden ser ud til at byde på pga. klimaforandringerne.

Væsentlig indflydelse på fremtidigt udbud

Tomater dyrkes i mange forskellige dele af verden, men tre lande dominerer produktionen af ​​forarbejdningstomaterne: Californien i USA, Italien og Kina.

"Vi ønskede at give en modelbaseret vurdering af, hvordan klimaændringer påvirker produktionen af forarbejdsningstomater. Og Kina, Italien og Californien står for mere end 65 % af den globale produktion, så naturligvis fokuserede vi på disse tre regioner,” forklarer Davide Cammarano.

Forskellige projekterede klimascenarier blev brugt i undersøgelsen, men alle pegede på en fremtid, hvor produktionen af forarbejdningstomater vil ændre sig dramatisk inden for de næste 30-40 år.

"Vores procesbaserede tomatmodel projekterer, at produktionen i de tre lande vil falde med 6% i 2050 sammenlignet med basisperioden 1980-2009," siger Davide Cammarano.

Temperaturstigningen er skurken

Som alle andre afgrøder har tomater en optimal temperatur for dyrkning, og temperaturen for optimal udvikling og udbytte ligger mellem 22 og 28 °C afhængig af vækststadiet. Derfor vil den forventede stigning i temperatur gøre det for varmt at dyrke tomaterne, og produktionen til ifølge undersøgelsen falde med 6%.

"Hvis temperaturen stiger, som vores fremskrivninger viser, kan vi se ind i en fremtid, hvor det nordlige Californien og Italien måske ikke vil være i stand til at opretholde det nuværende niveau for forarbejdningstomater. Det vil ske som følge af for høje temperaturer samt vandressourcebegrænsninger," siger Davide Cammarano.

Køligere regioner som det nordlige Kina og de nordlige dele af Californien ser ud til at kunne drage fordel af temperaturstigningerme og kan i virkeligheden opnå en konkurrencefordel. Ifølge professoren kan vi faktisk se en fremtid, hvor der efter 2050 ikke længere dyrkes tomater i Italien. I stedet for vil forarbejdningstomater skulle importeres fra Kina eller måske endda dyrkes i helt nye regioner.

»Tomater vil fortsat blive dyrket, men formentlig i andre regioner end nu, så udbuddet er ikke truet som sådan. Men det er vigtigt at huske på, at en stor andel af af tomatforarbejdningsindustrien i øjeblikket er placeret i Italien, og de skal derfor forberede sig på en fremtid med begrænset udbud af tomater fra lokale regioner,” siger Davide Cammarano.

Behov for forandring for at bevare en bæredygtig produktion

Ifølge prognoserne fra denne undersøgelse udgør klimaændringer et stort problem for forarbejdning af tomater, og inden for de næste 30 år vil Italien som eksempel ikke længere være i stand til at producere tomater.

"Dette forårsager et problem i forsyningskæden for industrien. Hvis de vil blive i Italien, bliver de nødt til at få tomater fra andre regioner. Logistisk giver det et problem, ligesom det er også temmelig dyrt både i forhold til økonomi og helt sikkert også i forhold til CO2-udledning at transportere tomaterne,” forklarer Davide Cammarano.

I en efterfølgende undersøgelse sigter han mod at undersøge potentielle nye regioner til dyrkning af forarbejdningtomat, hvilket ikke kun vil være et studie af temperaturstigninger rundt omkring i verden.

"Tomater har brug for mere end den korrekte temperatur for at vokse, de har brug for en given mængde vand, de rigtige jord- og næringsforhold og selvfølgelig også landmænd, der ved, hvordan man dyrker grøntsager," forklarer han.

Yderligere informationer

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Samarbejdspartnere

Institut for Agroøkologi, iClimate, University of Texas, Purdue University, University of Salerno, University of Florida, and NASA Goddard Institute for Space Studies

Interessekonflikter Ingen
Læs mere "Processing tomato production is expected to decrease by 2050 due to the projected increase in temperature” er publiceret i Nature Food. Publikationen er skrevet af Davide Cammarano, Sajad Jashidi, Gerrit Hoogenboom, Alex C. Ruane, Dev Niyogi, and Domenico Ronga. 
Kontakt

Professor Davide Cammarano, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf..: +45 9352 2545 eller e-mail: davide.cammarano@agro.au.dk