Aarhus Universitets segl

Klimaneutralt landbrug - hvilke teknologier skal hjælpe os på vej?

Vi står overfor en stor udfordring, når dansk landbrug skal være klimaneutralt om mindre end 10 år. Det kræver nye teknologier, metoder og strategier. En international forskningskonference sætter nu fokus på nye innovative muligheder for at reducere udledning af klimagasser på den mest effektive og bæredygtige måde, og du har mulighed for at give dit besyv med.

Aarhus Universitet er værter for en international konference om 'Zero Greenhouse Emission in High Productive Agriculture - ZEA' d. 22. - 24. februar 2022.
Aarhus Universitet er værter for en international konference om 'Zero Greenhouse Emission in High Productive Agriculture - ZEA' d. 22. - 24. februar 2022. Foto: International conference on Zero Greenhouse Gas Emission in High Productive Agriculture

Inden 2030, sådan lyder den deadline, der er sat for dansk landbrug. Her skal erhvervet, på lige fod med mange andre, være klimaneutralt. I forskningsmiljøerne og i mange virksomheder er der stor viden om mulighederne for at reducere udledningerne af klimagasser fra landbruget. Men skal denne viden nyttiggøres, så skal den omsættes til teknologier, som erhvervet er villige til at investere i. For det er dyrt at udvikle nye innovative klimaløsninger.   

Men der er et tvingende behov for at øge udviklingen og implementeringen af helt nye, effektive og omkostningssikre klimateknologier, som hurtigt kan anvendes i praksis, hvis ikke målet om en reduktion på 70 procent skal ”koste” en betydelig reduktion af dansk fødevareproduktion.  

I forsommeren 2021 mødtes forskere og virksomheder til en national workshop, hvor formålet var at fremlægge og diskutere teknologier, samt danne sig en overblik over muligheder. Et overblik, der nu vil skabe grundlag for internationale samarbejder om at løse landbruget klimaudfordring. Og det hele starter med en international forskerkonference i ”Zero Emission Agriculture in High Productive Agriculture” d. 22-24. februar 2022.   

  • HUSK: Deadline for indsendelse af abstract er d. 1. december 2021.  

Teknologier skal bidrage til klimaneutralt landbrug 

Overblikket over potentielle klimateknologier inden for landbruget skal være gennemsigtig. Det er nemlig afgørende, at der er gennemsigtighed omkring teknologiernes effekt i forhold til klima, økonomi og bæredygtighedsaspekter som miljø og dyrevelfærd. Det er alt afgørende, hvis fremtidens landbrug skal kunne leve op til krav fra politisk side, samt krav og forventninger fra forbrugerne. Alt dette ønsker iClimate ved Aarhus Universitet at sætte fokus på ved ”Zero Greenhouse Gas Emission in High Productive Agriculture” konferencen d. 22-24. februar 2022.  

Her vil forskere fra hele verden være med til at beskrive udfordringer og løsninger på landbrugets klimakrise, og hvilke teknologier, der kan spille en rolle, og hvordan. Det handler ikke kun om teknologierne på konferencen, men i lige så høj grad, hvordan de kan bringes i anvendelse på en fornuftig, driftssikker og økonomisk fornuftig måde.  

Nogle af de lovende klimagas reducerende teknologier i spil på konferencen er:   

  • Lavemissionskøer 
  • Biokul 
  • Bioforgasning og kulstoflagring 
  • Gødningshåndtering 
  • Nitrifikationshæmmere 
  • Nye dyrkningssystemer 

Keynote speakers fra blandt andet USA, New Zealand, Tyskland, Italien og Kina vil lægge op til debat indenfor konferencens syv temaer. Der er med andre ord rig mulighed for at deltage i debatten om, hvilken vej landbruget skal bevæge sig for at opnå målet om klimaneutralitet. Derfor indbyder arrangørerne også alle interesserede til at indsende et abstract inden d. 1. november 2021.  

Trends, eksisterende og upcoming teknologier 

Håbet for den internationale konference d. 22-24. februar 2022 er at skabe mere gennemsigtighed  for landbruget, når der skal vælges teknologier for fremtiden, at det bliver nemmere for myndigheder at fastsætte og skabe de rigtige rammer for anvendelse af klimateknologier, og ikke mindst at det det bliver økonomisk attraktivt for virksomheder at gå ind i udviklingen af og investeringer i de nye teknologier.  

Interesserede forskere opfordres til at indsende abstracts, når de tilmelder sig konferencen. Tilmelding og information om ”Call for abstract” findes her.  

Vær med til at skabe teknologierne til fremtidens klimaneutrale landbrug 

Til Zero Greenhouse Gas Emission in High Productive Agriculture konferencen d. 22-24. februar 2022 kan du være med til at diskutere og udvikle muligheder for fremtidens klimateknologier.  

På konferencen vil keynote speakers, forskere, organisationer og andre eksperter pege på problemstillinger og teknologiske muligheder, mens det vil være muligt også selv at fremlægge en case, idé eller lignende ved en af de planlagte postersessions. Det kræver, at man som deltager indsender et abstract inden deadline d. 1. december 2021.  

Tilmelding er nødvendigt 

Det er stadig muligt at melde sig til konferencen, deadline for tilmelding er d. 20. december 2021. Læs mere om tilmelding her.  

Finansiel støtte til yngre forskere 

iClimate og Novo Nordisk Fonden yder økonomisk støtte til et antal unge forskere (ph.d.-studerende, postdoc og assisterende forskere op til syv år efter deres ph.d.-afhandling). Tilskuddet dækker rejser og indkvartering. Rejsetilskuddet vil blive tildelt på grundlag af en evaluering af de abstracts, der er blevet sendt af ansøgerne. Det vil være baseret på kvalitet og indhold af abstracts, ligesom der vil være fokus på at få alle emner dækket, samt sikre en demografisk mangfoldighed ved konferencen.  

Call for abstracts 

Alle abstracts, der præsenterer nye koncepter og idéer indenfor konferencens syv temaer er velkomne. Der er deadline for indsendelse d. 1. december 2022. 

Yderligere oplysninger

Besøg International conference on Zero Greenhouse Gas Emission in High Productive Agriculture hjemmeside for at få flere oplysninger.  
Kontakt: 

Professor Sven G. Sommer, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 93521525 og e-mail: sgs@bce.au.dk 

Professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 40821659 og e-mail: jeo@agro.au.dk 

Konferencen arrangeres af iClimate – Aahus University Interdisciplinary Centre for Climate Change med støtte fra Novo Nordisk Fonden.