Aarhus Universitets segl

Kom til seminar om præcisionsjordbrug i praksis

Der er lagt op til erfaringsdeling og videnudveksling, når landmænd, rådgivere, virksomheder, myndigheder og forskere mødes til et seminar på AU Foulum om præcisionsjordbrug i praksis.

På et seminar på AU Foulum vil praktikkere, rådgivere, myndigheder, virksomheder og forskere dele erfaringer fra anvendelse af præcisionsjordbrug. Du kan møde planteavlere og rådgivere, som arbejder med præcisionsjordbrug i praksis. Du kan møde virksomheder, som demonstrerer ny teknologi og du kan høre om ny forskning på området.

Som praktikker eller rådgiver kan du få gode råd til, hvordan du selv kommer i gang med præcisionsjordbrug og du kan sparre med kolleger, som har været involveret i praktiske afprøvninger.

Seminaret løber af stablen torsdag den 4. november 2021 kl. 9.30 - 16.30.

Baggrunden for seminaret er bl.a. projektet ”Pilotordningen om præcisionslandbrug”, som er gennemført af Landbrugsstyrelsen i perioden 2018 - 2020. Tilsvarende står Miljøstyrelsen for projektet ”Partnerskab om Præcisionssprøjtning”, som løber frem til 2022.

Under begge projekter er der igangsat delprojekter med fokus på praktiske afprøvninger og demonstrationer af både velkendt og ny teknologi. Formålet med seminaret på AU Foulum er derfor at udbrede de nye metoder og teknologier.  

Seminaret henvender sig på den baggrund til både landmænd, frugt- og grøntavlere, skovbrugere, rådgivere, maskinvirksomheder, forskere m.fl.

Tilmelding

Program til udskrivning

Yderligere oplysninger: Erhvervs- og international koordinator Margrethe Balling Høstgaard, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. E-mail: margrethe.hostgaard@dca.au.dk. Mobil: 4014 7885