Aarhus Universitets segl

Kom til temadag: Ny digital kortlægning af jordbundsforhold

Kom til temadag om ny digital kortlægning af jordbundsforhold i Danmark den 12. december kl. 10.00-15.30 hos AU Viborg.

Foto: Lars Kruuse

Den 12. december vil AU Viborg være vært for en temadag om ny digital jordbundskortlægning. 

I et projekt, som har modtaget støtte fra Landbrugsstyrelsens GUDP-midler, er der gennemført en omfattende kortlægning af jordbundstyper, tekstur, kulstofindhold i forskellige dybder, rodzonekapacitet, dræningsklasser og kulstofbindingskapacitet. Denne kortlægning strækker sig over hele landbrugsarealet og repræsenterer en banebrydende indsats inden for landbrugsvidenskaben.

Temadagen, arrangeret af Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DHI og SEGES Innovation, vil præsentere resultaterne af dette banebrydende kortlægningsprojekt. Den vil være åben for alle interesserede, herunder ansatte i styrelser, kommuner og rådgivningsvirksomheder, der beskæftiger sig med jordbundskortlægning i Danmark.

Programmet inkluderer en række indlæg fra førende eksperter på området, der spænder fra en historisk gennemgang af jordbundskortlægning i Danmark til præsentationer af de nyeste kort over tekstur, plantetilgængeligt vand, dræningstilstand og meget mere. 

Blandt de oplægsholdere er Professor Mogens Greve fra Aarhus Universitet og Postdoc Anders Bjørn Møller fra SEGES, der vil diskutere brugen af de nye teksturkort til differentieret gødskning og dyrkningspraksis.

Der vil også være sessioner om anvendelsen af avancerede teknologier som satellitdata og jordsensorer til at forbedre kortlægningen af jordbundsvariationen. Desuden vil der være en præsentation af det nye tørvekort udarbejdet af forsker Amelie Beucher fra Aarhus Universitet.

Mulighed for at deltage online

Interesserede deltagere har mulighed for at deltage fysisk eller via Teams-streaming, dog vil deltagelse i debatten kun være mulig for de fysiske deltagere. Da der er begrænset plads til kun 80 deltagere, opfordres interesserede til at tilmelde sig hurtigt.

Se programmet og tilmeld dig her