Aarhus Universitets segl

Klimakonference: Fødevarer i et ændret klima

Landbrug, virksomheder, forbrugere og samfund har et fælles ansvar for fødevarernes klimabelastning. Aarhus Universitets interdisciplinære center for klimaforandringer, iClimate samler nu aktørerne til en diskussion om løsningerne. Det sker på en konference i Eigtveds Pakhus den 18. marts.

Der er behov for radikale omlægninger i både fødevareforbrug og fødevareproduktion. Foto: Janne Hansen
Der er behov for radikale omlægninger i både fødevareforbrug og fødevareproduktion. Foto: Janne Hansen

De menneskeskabte klimaændringer har enorme konsekvenser for verdens økosystemer og for menneskelige levevilkår. Begrænsninger af klimaændringerne gennem eliminering af udledningerne af drivhusgasser er derfor en af menneskehedens største udfordringer.

Aarhus Universitets interdisciplinære center for klimaforandringer, iClimate samler nu aktørerne til en diskussion om løsningerne. Det sker på en konference i Eigtveds Pakhus den 18. marts.  

- Fødevarer er en af de mest betydende kilder til udledning af klimagasser. Hvis vi skal nå FNs målsætning om at undgå at temperaturstigninger på mere end to grader, så er der behov for radikale omlægninger i både fødevareforbrug og fødevareproduktion, siger professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Han peger på, at der er tale om en gigantisk udfordring, hvor forbrugere, producenter og samfund har en fælles opgave i at gøre fødevarerne klimavenlige.

- Der vil skulle udvikles produktionssystemer, teknologier og rammevilkår, som giver landbruget og fødevareindustrien mulighed for at producere konkurrencedygtige fødevarer med et lavt klima- og miljøaftryk. Men det er også en forudsætning, at forbrugerne sammen med detailhandlen sikrer forbrug og afsætning af klimavenlige fødevarer, forklarer Jørgen E. Olsen

Konferencen sætter fokus på de udfordringer og dilemmaer, som både landbruget, virksomhederne, forbrugerne og samfundet i det hele taget står overfor i forbindelse med klimaændringerne. Hvad er mulighederne for at begrænse fødevarernes klimapåvirkning, og hvordan kan dansk landbrug, fødevarevirksomhederne, detailhandelen og forbrugere samarbejde om en klimavenlig udvikling?

På mødet vil forskere og andre eksperter indledningsvist pege på problemstillinger og udviklingsmuligheder på fødevareområdet. Efterfølgende vil repræsentanter fra virksomheder og organisationer komme med deres bud på mulighederne for en fremtidig klimavenlig fødevareproduktion og for dansk landbrugs rolle i en fremtid med klimaændringer.