Aarhus Universitets segl

Konferencen 'Zero Emission Agriculture in High Productive Agriculture' er flyttet

Som følge af nye Covid-19 restriktioner og pandemiens udbredelse er den internationale forskningskonference ZEA rykket til d. 3.-5. maj 2022. Konferencen sætter fokus på nye innovative muligheder for at reducere udledning af klimagasser på den mest effektive og bæredygtige måde.

Inden 2030, sådan lyder den deadline, der er sat for dansk landbrug. Her skal erhvervet, på lige fod med mange andre, være klimaneutralt. I forskningsmiljøerne og i mange virksomheder er der stor viden om mulighederne for at reducere udledningerne af klimagasser fra landbruget. Men skal denne viden nyttiggøres, så skal den omsættes til teknologier, som erhvervet er villige til at investere i. For det er dyrt at udvikle nye innovative klimaløsninger.   

Men der er et tvingende behov for at øge udviklingen og implementeringen af helt nye, effektive og omkostningssikre klimateknologier, som hurtigt kan anvendes i praksis, hvis ikke målet om en reduktion på 70 procent skal ”koste” en betydelig reduktion af dansk fødevareproduktion.  Og det er netop temaet på konferencen 'Zero Emission Agriculture in High Productive agriculture' som afholdes d. 3.-5. maj 2022.

Selvom datoen for konferencen er rykket, så forbliver programmet det samme, når forskere fra hele verden mødes for at beskrive udfordringer og løsninger på landbrugets klimakrise, og hvilke teknologier, der kan spille en rolle, og hvordan. Det handler ikke kun om teknologierne på konferencen, men i lige så høj grad, hvordan de kan bringes i anvendelse på en fornuftig, driftssikker og økonomisk fornuftig måde.  

Nogle af de lovende klimagas reducerende teknologier i spil på konferencen er:   

  • Lavemissionskøer 
  • Biokul 
  • Bioforgasning og kulstoflagring 
  • Gødningshåndtering 
  • Nitrifikationshæmmere 
  • Nye dyrkningssystemer 

Keynote speakers fra blandt andet USA, New Zealand, Tyskland, Italien og Kina vil lægge op til debat indenfor konferencens syv temaer. Der er med andre ord rig mulighed for at deltage i debatten om, hvilken vej landbruget skal bevæge sig for at opnå målet om klimaneutralitet. 

Yderligere information

Konferencen er vært og økonomisk støttet af Novo Nordisk Fonden og mødestedet er Tuborg Havnevej 19, 2600 Hellerup. Det er gratis at deltage i konferencen, men tilmelding er nødvendig.
Vi har oplevet stor interesse for konferencen og håber at være i en situation, hvor alle deltagere personligt kan deltage i sessionerne. Der er dog en grænse på 140 personlige deltagere i Novo Nordisk Fonden, og vi kan blive nødt til at skuffe nogle ansøgere.
Læs mere om konferencen her