Aarhus Universitets segl

Kvantificering af ændringer i jordens organiske kulstofpulje i landbrugsarealer

Ph.d. forsvar, fredag den 12. maj 2023, Laura Sofie Harbo

Foto: Laura Sofie Harbo

Laura Sofie Harbo har i sit PhD-studie arbejdet med data fra den nationale jorddatabase (Kvadratnettet) for at kvantificere mængde af organisk kulstof i dansk landbrugsjord samt dertilhørende usikkerheder. Interessen for kvantificering af jordens kulstofindhold er stigende, idet både offentlige og private institutioner anser jordens evne til at lagre kulstof som en mulighed for at afbøde effekterne af klimaforandringer. Ved at bruge data fra Kvadratnetter og viden omkring de landbrugsmæssige aktiviteter, har Laura analyseret effekten af afgrøder og markaktiviteter på ændringer i jordens kulstofpulje.

Denne forskning bidrager til forståelsen af usikkerhed omkring kulstofpulje-estimater i forbindelse med bestemmelse af puljens størrelse, samt brug af ad data fra nationale monitoreringsprojekter for fremtidigt arbejde med at minimere klima-effekten fra landbrug.  

Dette ph.d.-projekt er udarbejdet ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet og Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, University of Chinese Academy of Sciences i samarbejde med Sino-Danish Centre for Research and Education.

Dette sammendrag er udarbejdet af den Ph.d.-studerende.

Tid: Fredag, 12. Maj 2023, kl. 14:00
Sted: 8814-3075, Auditorium, AU Viborg, Aarhus University, Blichers Alle 20, 8830 Tjele
Titel: Quantifying changes in agricultural soil organic carbon stock
Kontaktinformation: Laura Sofie Harbo, email: lauraharbo@agro.au.dk, tel.: +45 22275732

Medlemmer af bedømmelseskomiteen: 
Associate Professor Ingeborg Callesen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Professor Stephen Ogle, Department of Ecosystem Science and Sustainability, Colorado State University

Senior Researcher Henrik Skovgård (forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Hovedvejledere:
Professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus University

Professor Shenggong Li, Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, University of Chinese Academy of Sciences

Medvejledere: 
Associate Professor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Assistant Professor Zhi Liang, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Tenure Track Researcher Ji Chen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Sprog: Forsvaret vil foregå på engelsk.

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences/GSTS, Jens Baggesens Vej 53, bygn. 5221, 8200 Aarhus N.