Aarhus Universitets segl

Landbrugsrobotter og jordkomprimering - Letvægt er vejen frem

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 24. oktober 2023 - Under sine ph.d.-studier undersøgte Alvaro Calleja Huerta konsekvenserne for jordens fysiske egenskaber ved at bruge lette, autonome robotter i landbruget. Disse maskiner vil sandsynligvis køre intensivt på markerne i den nærmeste fremtid og er blevet præsenteret som en løsning på jordkomprimering.

Foto: Alvaro Calleja Huerta

Alvaro Calleja Huerta undersøgte, hvordan letvægtsrobotter kan beskytte undergrunden, men kan påvirke overjorden, når de er udstyret med små dæk, eller når de kører gentagne gange på de samme områder. 

De nye forskningsresultater bidrager til at fastslå, at lette køretøjer i kombination med fleksible dæk med lav oppumpning og ledelsespraksis kan bruges til at undgå jordkomprimering.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende

Tid: Tirsdag, 24. Oktober 2023 kl. 12:00
Sted: 8814-3075, AU Viborg - Auditorium, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.
Afhandlingens titel: Soil impact evaluation from using agricultural lightweight robots in field operations
Kontaktinfo: Alvaro Calleja Huerta, e-mail: a.calleja@agro.au.dk, tel.: +45 50144009

Bedømmelsesudvalg:
Direktør for kollektiv videnskabelig vurdering, fremsyn og avancerede studier, Professor Guy Richard, National Institute for Agriculture, Food and Environment (INRAE), Frankrig 

Lektor Jaroslaw A. Pytka, Department of Motor Vehicles, Lublin University of Technology, Polen

Seniorforsker Jim Rasmussen (forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Lars J. Munkholm, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Seniorforsker Mathieu Lamandé, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS) 

Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.