Aarhus Universitets segl

Landmand: Kend din jord

Jordens sundhedstilstand har stor betydning for afgrødernes vækst. Med enkle midler kan man selv tage et tjek på jordens sundhed.

Hvis afgrødevæksten halter enkelte steder på marken, kan problemet måske ligge i jorden. Det kan man nemt diagnosticere ved hjælp af vejledende faktaark. Foto: Janne Hansen
Hvis afgrødevæksten halter enkelte steder på marken, kan problemet måske ligge i jorden. Det kan man nemt diagnosticere ved hjælp af vejledende faktaark. Foto: Janne Hansen

Er der pletter på marken, hvor afgrøderne ikke gror optimalt? Det kan være, at svaret ligger i jorden.

Du kan undersøge jordens sundhedstilstand ved hjælp af nye, enkle jordanalyser beskrevet i faktaark og videoer udviklet i et samarbejde mellem Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og Seges. 

De nye vejledninger gør det nemt at undersøge jorden for at finde årsagerne til dårlig vækst i afgrøden. Det er simple metoder, som alle kan overkomme at bruge, og som ikke kræver specialudstyr eller adgang til et laboratorium. 

Man kan eksempelvis få svar på, om problemet ligger i jordens struktur, om jorden er for våd eller kompakt, eller om den mangler regnorme eller organisk stof.

Otte forskellige faktaark beskriver med tekst og billeder, hvordan man udfører undersøgelserne, hvornår det er bedst at udføre dem, hvad man skal tage med sig ud i marken for at lave undersøgelsen, og hvordan man tolker resultaterne. 

De otte lavpraktiske faktaark hjælper dig med at finde svar på følgende spørgsmål: 

  • Hvordan er jorden som vækstmedie?
  • Er jorden vandlidende i dybden?
  • Kompakt jord – er der vandstandsende lag?
  • Hvordan er jordens struktur?
  • Kompakt jord – hvor hurtigt afdræner den?
  • Hvordan er jordstrukturen og indholdet af organisk stof?
  • Hvor stor er regnormebestanden i jorden?
  • Hvordan er jordens tekstur?

Når først diagnosen er stillet, er det oftest muligt at løse problemet og forbedre dyrkningsforholdene.

Du kan læse mere om forbedring af jordens frugtbarhed samt se faktaark og videoer her


Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Lars J. Munkholm
Institut for Agroøkologi,  AU
Email: lars.munkholm@agro.au.dk
Telefon: 8715 7727
Mobil: 2515 2716