Aarhus Universitets segl

Langvarige markforsøg vedbliver at skabe ny banebrydende viden

Ved Askov Forsøgsstation har 125 års uafbrudte gødningsforsøg skabt en enestående forskningsplatform, som tiltrækker danske og udenlandske eksperter fra vidt forskellige forskningsområder.

Der er sket meget i landbruget i de seneste 125 år, men der er stadigvæk værdifuld viden at hente fra de langvarige gødningsforsøg på Askov Forsøgsstation, som har kørt uafbrudt i al den tid. Foto: Arkiv
Der er sket meget i landbruget i de seneste 125 år, men der er stadigvæk værdifuld viden at hente fra de langvarige gødningsforsøg på Askov Forsøgsstation, som har kørt uafbrudt i al den tid. Foto: Arkiv

Forskningen ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet kigger altid fremad. Nogle spørgsmål kræver helt særlige faciliteter, faciliteter som det kan tage mere end 100 år at opbygge. Det er de langvarige gødningsforsøg på Askov Forsøgsstation et levende bevis på.  

Forsøgene har nu været gennemført uafbrudt siden 1894. Sammen med arkiverede prøver af jord, indsamlet systematisk siden 1923, og planter giver forsøgene grundlag for forskning på mange forskellige områder. I de seneste år har forsøgene været udgangspunkt for internationalt samarbejde inden for jordbiologi, jordfysik, planteernæring, miljø og klimaforandringer, forekomst af antibiotikaresistens og forhistorisk arkæologi.  

125 års-jubilæet for de langvarige gødningsforsøg blev markeret på Askov Forsøgsstation den 11. juni 2019, og i den anledning er der udgivet en DCA-rapport om forsøgene og forsøgsstationen. Rapporten, som er udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet, beskriver forsøgenes historie, forsøgsarealernes egenskaber, forsøgsplaner, sædskifter, behandlinger, drift og udbytter.  

Rapporten giver også resumeer af en række forskningspublikationer fra de seneste fem år, og lister publikationer udgivet i perioden 1994-2019. 

 


Yderligere oplysninger

Professor Bent T. Christensen
Institut for Agroøkologi, AU
Email:  bent.t.christensen@agro.au.dk
Telefon: 8715 7764