Aarhus Universitets segl

Ny professor i klimagasemission og -reduktion ved Aarhus Universitet

Søren O. Petersen tiltræder en stilling som professor i klimagasemission og -reduktion ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Søren O. Petersen tiltræder en stilling som professor i klimagasemission og -reduktion. Foto: Camilla Brodam

Aarhus Universitet har ansat Søren O. Petersen som professor i klimagasemission og -reduktion ved Institut for Agroøkologi pr. 1. september 2019.

Søren O. Petersen er uddannet biolog med speciale i mikrobiel økologi. Og det er netop forståelsen af de mikrobiologiske processer, og udnyttelsen af den viden til at begrænse emissioner af blandt andet lattergas og metan, han har haft fokus på i sin forskning igennem de seneste 20 år. Søren O. Petersen har i sin forskning blandt andet haft fokus på reduktion af metanemission ved opbevaring af husdyrgødning, samt reduktion af lattergasemission, når gødning og planterester omsættes på markerne. Han var således blandt de første i verden til at dokumentere et potentiale for metanoxidation, en mikrobiel proces, der nedbryder metan, i gyllelagres flydelag.

”Jeg vil gerne forstå reguleringen af drivhusgasemissioner fra landbruget, for det er nøglen til at kunne pege på effektive virkemidler og dokumentere reduktionsmuligheder,” fortæller Søren O. Petersen om sin forskning. Landbrugsmiljøforhold har spillet en stor rolle for professoren igennem hele hans professionelle virke. Allerede i sin ph.d.-afhandling ved Aalborg Universitet skrev han om atmosfæriske tab ved omsætning af husdyrgødning i jorden. Nu er han selv vejleder for nye ph.d.-studerende, og han er glad for det voksende fokus på klimagasser fra landbruget.

”Vi skal i gang med flere projekter i et nyt Klimaforskningsprogram, såvel som et EU-projekt,” fortæller professoren. Det sker i samarbejde med forskere fra AU og en række andre forskningsinstitutioner. Projekterne handler blandt andet om dokumentation af emissionsfaktorer for lattergas, effekter af nitrifikationshæmmere på klima og miljø, bedre dokumentation af metanemission fra gylle samt udvikling af en teknologi til at udnytte metanoxidation i gyllelagre.

Søren O. Petersen håber, at hans forskning vil føre til en bedre forståelse af emission af klimagasser i landbruget, og hvordan de mest effektivt kan reduceres.


Yderligere oplysninger

Professor Søren O. Petersen, Institut for Agroøkologi, email: sop@agro.au.dk, telefon:  8715 7756