Aarhus Universitets segl

Ny professor i plantepatologi ved Aarhus Universitet

Mogens Støvring Hovmøller er udnævnt som professor i plantepatologi ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Mogens Støvring Hovmøller er udnævnt til professor i plantepatologi. Foto: Jesper Rais

Aarhus Universitet har udnævnt Mogens Støvring Hovmøller til professor i plantepatologi ved Institut for Agroøkologi pr. 1. marts 2019. Han har været professor mso siden 2011, men der er nu oprettet en ny permanent stilling inden for området. 

Mogens Støvring Hovmøller har i sin forskning haft stærk fokus på forebyggelse af sygdomsfremkaldende svampe i landbrugsafgrøder. Et meget aktuelt problem er rust på korn, som i de senere år har spredt sig med alarmerende hast til nye områder og nye kornsorter. Hvederust udgør i dag således en trussel mod fødevaresikkerheden flere steder i Afrika og Asien, men rust er også et stort problem for produktivitet og dyrkningssikkerhed i vores del af verden, ikke mindst for de økologiske planteavlere.  

En af hans særlige opgaver har været at udvikle og lede det globale referencecenter for hvederust (Global Rust Reference Center), som har til huse ved AU Flakkebjerg på Vestsjælland. Rustcentret nyder stor international anerkendelse og har gennem mange år opnået markant økonomisk støtte fra såvel nationale som internationale institutioner og fonde.  

Mogens Støvring Hovmøller blev cand. agro. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1985 og fik sin ph.d. samme sted seks år senere. Hans karriere er gået i en lige linje fra videnskabelig assistent på Statens Planteavlsforsøg til seniorforsker ved Danmarks Jordbrugsforskning og derefter professor mso på Aarhus Universitet ved Institut for Agroøkologi.  

Uanset navnet på arbejdsstedet, har karrieren budt på forskning i plantesygdomme i landbrugsafgrøder med fokus på at forstå de plantepatogene svampes evolution og spredning på både lokalt og globalt plan.   

Mogens Støvring Hovmøller er et kendt ansigt inden for sit fagområde. Han har et omfattende internationalt netværk og har holdt over 100 foredrag ved videnskabelige konferencer og møder. Foruden selv at være forfatter på over 150 videnskabelige publikationer er han ofte medarrangør ved internationale møder og reviewer for en række af de førende videnskabelige tidsskrifter. 


Yderligere oplysninger

Professor Mogens Støvring Hovmøller, Institut for Agroøkologi, telefon: mogens.hovmoller@agro.au.dk, telefon: 8715 8129, mobil: 2228 3361