Aarhus Universitets segl

Ny rapport med resultater fra forsøg med plantebeskyttelse

Ny rapport om anvendt plantebeskyttelse viser resultater fra afprøvning af pesticider og andre former for plantebeskyttelse.

Foto: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Hvordan var sommeren 2019, var den våd eller tør? Hvilke sygdomme angreb afgrøderne og hvordan virkede bekæmpelsesmidlerne? Hvad med septoria i hvede? Og hvad med sygdomme i kartofler og sukkerroer? Hvilke sygdomme ramte rødsvingel? Var der problemer med fungicidresistens i hvede? Og hvordan kan man mindske afdrift, når der sprøjtes i kartofler og jordbær?

Svar på disse spørgsmål og mange flere kan du finde i 2019-udgaven af rapporten ”Applied Crop Protection” udgivet af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Det er en årlig rapport med resultater og rådgivning til landmænd, rådgivere, industri og forskere om plantebeskyttelse. 

Året udgave belyser bl.a.: 

  • Overblik over vejret og forsøgssæsonen 2019 og opnåede merudbytter for sprøjtninger
  • Effekter af nye fungicider, herunder optimal dosering og timing.
  • Resultater af forskellige bekæmpelsesstrategier, herunder afprøvning af beslutningsstøttesystemer for bekæmpelsen af specifikke skadevoldere
  • Resultater vedrørende fungicidresistens
  • Resultater fra monitering for sygdomme i rødsvingel
  • Rangorden af sorternes resistens overfor Fusarium og hvedebladplet i hvede.
  • Screening for nye herbicider til bekæmpelse af græsser inden for hejrefamilien
  • Muligheder for reduktion af afdrift ved sprøjtning i kartofler og jordbær.
  • Afprøvning af midler til mindre dyrkede afgrøder. 

Rapporten bygger på resultaterne fra undersøgelser udført i Institut for Agroøkologi vedrørende plantebeskyttelse. Rapporten opsummerer de data, der betragtes som relevant for praktisk landbrug og rådgivning.

De fleste af afprøvningerne er foregået i marken, men der er også resultater fra undersøgelser foretaget i væksthuse og semifield.   

Bag om forskningen

Samarbejdspartnere: Medarbejdere ved Aarhus Universitet (Institut for Agroøkologi og DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) – Leverandører af pesticider og rådgivning fra SEGES og lokale rådgivningscentre er blevet brugt i forsøgene, men har ikke været involveret i tilblivelsen af rapporten. 

Finansiering: Rapporten bygger på forsøg som er finansieret fra mange forskellige kilder. Dette er specifikt angivet for hvert kapitel i rapporten, men dækker bl.a. input fra de agrokemiske firmaer, forædlingsfirmaer, kartoffelafgiftsfonden, sukkerroeafgiftsfonden, frøafgiftsfonden, samt direkte finansiering fra Aarhus Universitet.

Interessekonflikter: Ingen

Læs mere: Du kan læse rapporten ”Applied Crop Protection” her. Den er skrevet af Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristiansen, Thies Marten Heick, Isaac Kwesi Abuley, Solvejg K. Mathiassen, Peter Kryger Jensen og Peter Hartvig. Den har været igennem internt review ved Per Kudsk, Mette Sønderskov, Lise Nistrup Jørgensen og Peter Kryger Jensen. 

Kontaktinformation: Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 2228 3352. E-mail: lisen.jorgensen@agro.au.dk