Aarhus Universitets segl

Nyt anlæg omdanner biomasse til bioolie

Den 22. maj 2015 indvier Aarhus Universitet et HTL-pilotanlæg på AU Foulum. Det ny anlæg omdanner organiske materialer fx græs eller organisk affald til bio-råolie, som kan erstatte fossil olie til fremstilling af brændstoffer og kemikalier. Anlægget bygger på nyudviklede, banebrydende teknologier.

Det nye HTL-anlæg på Foulum

Den olie, som i dag pumpes op af undergrunden, blev skabt for mellem 10 - 160 mio. år siden. Det skete ved, at organisk materiale aflejrede sig på havbunden. Efterhånden, som materialet blev dækket af nye aflejringer, steg tryk og temperatur – og materialet blev omdannet til råolie.

Den proces kan eftergøres via hydrothermal liquefaction (HTL), som er en proces, hvor organisk materiale blandes med vand og udsættes for højt tryk og høj temperatur. Resultatet er en tyktflydende olie, som kan raffineres til både dieselolie og en lang række andre produkter.

Metoden har været kendt siden 1930erne, men har aldrig slået an i større skala; især fordi processen er forbundet med store tekniske udfordringer. Nogle af de store udfordringer er muligvis blev løst med det ny anlæg på Foulum.

- Det ny anlæg bygger på en flow-reaktor, hvor vi løbende tilfører biomasse og får bioolie ud i den anden ende. Processen foregår i et 120 meter langt rør, hvor den vandholdige biomasse bliver opvarmet op til 450 grader og udsat for et tryk på op til 350 bar, fortæller lektor Ib Johannsen fra Institut for Ingeniørvidenskab, som har designet anlægget.

Det ny anlæg giver mulighed for en kontinuerlig proces, hvor trykket opretholdes og varmetabet reduceres via genindvinding. Det betyder, at anlægget forventes at have en langt højere energieffektivitet end tidligere anlæg.

- En af vores parametre i designet af pilotprojektet er genanvendelse af en stor del af den varme, som benyttes til at opvarme biomassen. Det er målet, at et opskaleret anlæg skal kunne genanvende helt op til 85 procent af varmen, forklarer Ib Johannsen.

Det ny anlæg er et pilotanlæg, men ambitionen er, at det anvendte design kan skaleres til kommerciel anvendelse.

Hvis teknologien bliver tilstrækkelig effektiv, vil den kunne bidrage til at løse en række klima- og miljøproblemer. Først og fremmest vil teknologien kunne erstatte fossile brændstoffer med bio-olie baseret på rest-biomasse.

Ved siden af HTL-anlægget etableres et anlæg til udvinding af proteiner fra grøn biomasse, og derved skabes kimen til en samlet platform for bioraffinering i pilotskala. Platformen vil kunne spille sammen med etablerede aktiviteter i Foulum inden for bl.a. biogas- og høstteknologi samt med omfattende eksperimenter med forbedret ressourceudnyttelse ved produktionen af biomasse.

Den samlede platform vil kunne skabe nye dyrknings- og produktionsmæssige muligheder i landbruget. En af de muligheder, som undersøges i øjeblikket, er at erstatte importeret sojaprotein med danskdyrket ”græsprotein”.

Yderligere oplysninger om HTL-anlægget

Lektor Ib Johannsen, Institut for Ingeniørvidenskab. Tlf.:  21 35 60 50, e-mail: ibj@eng.au.dk

Læs mere: Foulums første bio-olie baner vej for grøn omstilling i landbruget