Aarhus Universitets segl

Nyt netværk samler kræfterne om dokumentation af miljø- og klimateknologier

Field Emission Network er navnet på Danmarks nye netværk for vidensdeling om dokumentation af miljø- og klimateknologier. Netværket, der er opstået som et samarbejde mellem Teknologisk Institut og Aarhus Universitet med støtte fra GUDP, optager lige nu nye medlemmer.

Foto: Teknologisk Institut

Landbrugsproduktion sker i samspil med det omgivende miljø, og der er mange udfordringer, der skal løses i de kommende årtier. Regeringen og EU har opstillet en række målsætninger for at reducere klima- og miljøpåvirkningen - og på nationalt plan er målet at reducere de samlede drivhusgasudledninger med 70 % inden 2030 sammenlignet med 1990.

Med støtte fra GUDP har Teknologisk Institut og Aarhus Universitet i samarbejde dannet et nyt netværk, Field Emission Network, der har som målsætning at styrke indsatsen for at bringe nye miljø- og klimateknologier hurtigere på markedet gennem anerkendte tests og dokumentation af effekter på miljø og klima.

I dag findes der ingen fælles retningslinjer for test og verificering af eksisterende og nye teknologier, og det er blandt andet et af de områder, som Field Emission Network vil fokusere på.

Søren O. Petersen, professor på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, fortæller:

- En bæredygtig udvikling for dansk landbrug i fremtiden forudsætter, at den nyeste forskning og teknologiudvikling hurtigt kommer i spil - og det kan kun ske gennem tæt samarbejde mellem forskningsinstitutioner, vidensinstitutioner, teknologivirksomheder, foreninger og rådgivende industri.

Fokusområderne i netværket vil være drivhusgasemission, ammoniakemission, udvaskning af nitrat, og kulstoflagring.

I netværket vil der være faglige arrangementer såsom workshops, markvandringer, faglige debatter med mere, hvor medlemmerne kan komme med input, dele viden og diskutere muligheder og udfordringer. 

Netværket henvender sig til virksomheder i agroindustrien, vidensinstitutioner og branche- og interesseorganisationer, der ønsker at holde sig opdateret med, og kritisk diskutere, den nyeste viden om målemetoder og afprøvning af nye teknologier.


Yderligere oplysninger

Lige nu optager netværket nye medlemmer, så er I også ambitiøse på klimaets vegne og nysgerrige på mulighederne i netværket, så kontakt venligst koordinator Stine Thit Jensen fra Teknologisk Institut, sttj@teknologisk.dk, +45 72 20 15 50.

For yderligere oplysninger om Aarhus Universitets deltagelse i netværket, kontakt venligst professor Søren O. Petersen, Institut for Agroøkologi, på sop@agro.au.dk, eller Lektor Anders Feilberg, Institut for Bio- og Kemiteknologi, af@bce.au.dk

Du kan også læse mere på netværkets hjemmeside eller se denne video fra Field Emissions Network 

Du kan læse mere om GUDP, som støtter netværket, på denne hjemmeside