Aarhus Universitets segl

Nyt netværk vil reducere klimabelastningen fra gødning med 70% i 2030

Aarhus Universitet, Københavns Universitet og SEGES Innovation har sat sig i spidsen for et bredt netværk af videns- og forskningsinstitutioner, brancheorganisationer, grønne NGO’er, den samlede gødningsbranche og virksomheder inden for landbrug, fødevarer og energisektoren med en fælles vision om at reducere drivhusgasudledningen fra produktion og anvendelse af kvælstofholdig gødning med 70% i 2030, og med 100% omkring 2050.

Foto: Colorbox

To tredjedele af klimaaftrykket fra planteproduktionen kommer fra produktion og anvendelse af gødning. Derfor er gødning et godt sted at starte, hvis landbruget skal bidrage til at nå den nationale målsætning om at reducere udledningen af klimagasser med 70 pct. frem mod 2030 og nå ambitionen om et klimaneutralt Danmark i 2050. Det er baggrunden for dannelsen af netværket Zero Emission Fertilizer Network.

- Vi har en forventning om, at det er muligt at opnå en halvering af klimaaftrykket pr. kg afgrødeprodukt, og her er potentialet for mindre klimabelastende gødningsproduktion og -anvendelse virkelig stort, siger Lars Stoumann Jensen, professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet.

Unikt samarbejde skal skabe fælles fodslag

Hvis det ambitiøse mål om 70% reduktion af drivhusgasudledningen fra kvælstofholdig gødning skal nås, er det helt afgørende, at alle led i værdikæden trækker i samme retning. Styrken ved netværket er at en bred kreds af aktører deltager lige fra universiteter, brancheorganisationer, grønne NGO’er til den samlede gødningsbranche og virksomheder inden for landbrug, fødevarer og energisektoren.

- Det er helt unikt, at det er lykkes at samle så mange centrale og forskellige aktører om et så ambitiøst mål. Hvis målet skal nås, er det afgørende at alle trækker i samme retning, og derfor er det så stærkt med den brede deltagerkreds, siger Jens Elbæk, Afdelingschef for Planter & Miljø, SEGES Innovation.

Samarbejde mellem medlemmerne af netværket skal lede frem til fælles strategier for reduktion af emissioner fra drivhusgasser fra gødning. Netværket vil stå sammen om at beskrive, vurdere og implementere de mulige virkemidler der har det største potentiale til reduktion af drivhusgasudledning i landbruget under hensyntagen til produktionen.

- I netværket vil vi vurdere de virkemidler, vi allerede kender, og samarbejde om at få dem ud at virke. Men vi skal også sparre og videndele om nye teknologier, siger Søren O. Petersen, professor ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Dokumentation til forbrugerne

Netværket vil også arbejde på et fælles grundlag for dokumentation af klimaaftrykket fra gødning, som er et vigtigt led i at kunne beregne klimaftrykket for de enkelte fødevareprodukter.

Vi tror, det kan blive en væsentlig konkurrenceparameter for danske fødevareprodukter, hvis man kan opnå den laveste udledning af drivhusgasser pr. produceret enhed i verden. Men det er helt afgørende, at det kan dokumenteres over for forbrugerne, siger Jens Elbæk, Afdelingschef for Planter & Miljø, SEGES Innovation.

Yderligere informationer

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet står i spidsen for et projekt om nationale emissionsfaktorer for lattergas fra handels- og husdyrgødning, hvor også KU og SEGES Innovation deltager. Projektet skal dokumentere niveauet for lattergasemission i Danmark, herunder effekter af dyrkningsmetoder. Det giver ny viden om bl.a. effekter af jordtype og klima og vil være en referenceramme for vurderingen af virkemidler.

Samarbejdspartnere:

Aarhus Universitet, SEGES Innovation, Københavns Universitet, Yara, Flex fertilizer System, Dangødning, BASF, Corteva, Syngenta, DLG, DLA, Vestjysk Andel, DLF, KMC, Nordic Sugar, Arla, Danish Crown, Valsemøllen, Stiesdal, Aquagreen, Skovgaard Invest, BioCover, Vestas, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, EGATEC, Food & Bio Cluster Denmark, L&F, Bæredygtigt Landbrug, Concito.

Ekstern kommentering: Artiklen er skrevet i samarbejde med netværkgruppen
Mere info: Se video om netværket her: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6935158275294306304/
Kontakt:  Professor Søren O. Petersen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +4528124304 eller mail: sop@agro.au.dk