Aarhus Universitets segl

Nyt nordisk netværk vil koordinere nordisk forskningssamarbejde om sygdomme i korn

Det nye netværk er støttet af Nordisk Komité for Jordbrugs- og Fødevareforskning (NKJ) og skal koordinere forskning i bæredygtig sygdomskontrol i kornafgrøder i norden. Netværket NORDICGRAIN vil samle forskere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Foto: Lise Nistrup Jørgensen

De nordiske lande har et fælles mål om at opnå en mere bæredygtig sygdomsbekæmpelse i landbrugets afgrøder. Det er derfor også et vigtigt emne for både national og international forskning. Nu etableres et netværk af ledende forskere på området fra de nordiske lande, så viden og ekspertise kan deles, og så nye ideer kan skabes. 

”De nordiske lande er hver især for små til at kunne imødekomme alle de behov, der er for at kunne forske i, hvordan man kontrollerer kornsygdomme. Men hvis vi slår kræfterne sammen, så står vi meget stærkere, så kan vi dele ekspertise, deltage i hinandens aktiviteter og sammen arbejde mere effektivt mod en mere bæredygtige sygdomsbekæmpelse i nordisk kornproduktion,” siger postdoc Thies Marten Heick fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 

Langsigtede mål om fælles forskning

Der er i alt fem langsigtede mål med netværket, som har fået navnet NORDICGRAIN – Sustainable disease management in cereals in the Nordic Region: 

  1. At generere omfattende lister over projekter og aktiviteter inden for projektområdet og at koordinere forskningsaktiviteter i Norden
  2. At identificere videnshuller og forskningsbehov
  3. At udvikle tilgange til at udfylde videnshullerne og behovet for forskning
  4. At skaffe finansiering forskningen samt øge viden om sygdomskontrol i kornafgrøder i Norden
  5. At karakterisere forskelle i ekspertise og infrastruktur i de medvirkende institutter med henblik på bedre samarbejde og mere effektiv ressourceudnyttelse i fremtiden 

De lande, som indgår i netværket er alle relativt små, hvilket betyder, at de har svært ved at opretholde faciliteter, der vil kunne dække ethvert forskningsaspekt. 

”Derfor er netværket så vigtigt. Det er vores mål at gennemføre fælles forskning ved at kombinere og integrere ekspertise fra forskellige fagområder f.eks. avl, epidemiologi, genetik og molekylærbiologi,” fortæller Thies Marten Heick.  

Uafhængigt og åbent netværk

Med støtten fra Nordisk Komité for Jordbrugs- og Fødevareforskning er NORDICGRAIN ikke begrænset til eller afhængig af specifikke forskningsprojekter. 

”Vi har mulighed for at arbejde sammen om flere forskellige projekter, og blot forbi et projekt er slut, betyder det ikke, at samarbejdet også slutter. Det betyder også, at vi får lettere ved det arbejde, som ofte følger efter forskningsprojekterne, nemlig implementeringen af resultaterne. Det er vores mål, at samarbejdet kommer til at sikre en implementering af et mere bæredygtigt og produktivt nordisk landbrug,” siger Thies Marten Heick. 

 

Bag om netværket
Samarbejdspartnere: Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, SLU i Sverige, NIBIO i Norge, LUKE i Finland og NNBU i Norge
Finansiering: Nordisk Komité for Jordbrugs- og Fødevareforskning
Interessekonflikter: Ingen
Læs mere: nordicagriresearch.org/2020-9/
Kontakt: Postdoc Thies Marten Heick, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. E-mail: thiesm.heick@agro.au.dk eller tlf.: +4520782357