Aarhus Universitets segl

Nyt stort projekt om landbrugsproduktion og biodiversitet

AU-forskere modtager samlet 60 mio. kroner til et nyt 6-årigt center kaldet SustainScapes. Centeret skal finde forskningsbaserede løsninger på, hvordan biodiversitet kan fremtidssikres i et omskifteligt klima og i en verden med et stadigt stigende ressourcebehov. Det er Novo Nordisk Fonden, der giver bevillingen som en del af ”Novo Nordisk Foundation Challenge Programme.”

Foto: Novo Nordisk Fonden logo

Hvordan gentænkes kulturlandskabet, så landbrugsproduktionen udvikles bæredygtigt, samtidig med at vi når målet om øget biodiversitet? Dette spørgsmål vil det nye center under Novo Nordisk Fondens Challenge Program undersøge. 

Challenge Programmet blev etableret i 2014, og siden har fonden årligt uddelt et generøst millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer inden for skiftende tema. I år har fokus været rettet mod især biodiversitet. Det har betydet, at forskere fra AU samlet set har modtaget bevillinger på 119,1 millioner kroner. De 60 millioner går til projektet SustainScapes, som er et samarbejde mellem Institut for Biologi og Institut for Agroøkologi. 

Gentænkning af kulturlandskaberne

Professor Signe Normand, Institut for Biologi, står i spidsen for “SustainScapes – Center for bæredygtige landskaber i en foranderlig verden”, sammen med professor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, der med et stærk team fra Instituttet i Foulum varetager de landbrugsfaglige aspekter i centeret. 

Forskningen i det nye center vil hjælpe os med at forstå, hvordan ændringer i arealanvendelse og klimaforhold historisk set har påvirket biodiversiteten på tværs af Danmark. Baseret på den nye viden udvikles værktøjer til at forudsige, hvordan og på hvilke arealer naturgenopretning i forhold til landbrugsproduktion vil have den største effekt på biodiversiteten i fremtiden. 

”De kompetencer, vi kan opbygge i centeret gennem rekruttering af yngre forskere på forskellige niveauer, er utrolig vigtige for udviklingen af vores forskning og myndighedsbetjening, og spiller fantastisk godt sammen med øvrige nationale og internationale projekter, vi har på området,” fortæller Tommy Dalgaard, som samtidig koordinerer en række relaterede EU projekt-aktiviteter.  

”Særligt glæder vi os til at undersøge værdien af naturbaserede løsninger for bæredygtig produktion, samt hvordan landmændene vil tage imod de nye udfordringer og muligheder, der opstår som følge af nationale og europæiske reformer af landbrugs-, klima- og miljøpolitikken. SustainScapes stiller desuden skarpt på effekter af ændret arealanvendelse over tid, påvirkningen af jordressourcen, og udvikling af nye metoder til at studere konsekvenserne for jordressourcen i fremtiden. Dette arbejde involverer særligt professor Lis Wollesen de Jonge og sektionsleder Mogens H. Greve ved Institut for Agroøkologi”, fortsætter Tommy Dalgaard. 

”Med SustainScapes gentænker vi brugen af det danske landskab og udforsker naturbaserede løsninger for bevarelse af biodiversitet og biobaseret produktion. Vi vil bidrage med ny viden om, hvor – og hvor hurtigt – vi kan forvente, at biodiversiteten kan genopbygges og bruge data indhentet fra rummet til at følge ændringerne. Ved at koble lokale og globale modeller vil vi sætte lokale valg i en global kontekst. Herved bestræber vi os på at levere lokale, bæredygtige løsninger, der gavner både biodiversitet, klima, og produktion. Vi ønsker at gøre det nemmere for borgere og beslutningstagere at igangsætte lokale initiativer for en bæredygtig fremtid,” forklarer Signe Normand samstemmende, som ser meget frem til det tværfaglige samarbejde. 

Foruden de to institutter på Aarhus Universitet foregår arbejdet i SustainScapes i tæt samarbejde med en lang række nationale og internationale forskere.

Om Novo Nordisk Foundation Challange Programme

Novo Nordisk Foundation Challenge Programme uddeler hvert år store bevillinger til har netop åbnet for ansøgninger til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer. Fonden har netop åbnet for ansøgninger til næste års Challenge Programme, hvor der allokeres op til i alt 360 millioner kroner til projekter med fokus på, hvordan tværgående forskning skal løse morgendagens udfordringer inden for sygdom og fødevarer

Læs mere om Challenge Programme 2021 via dette link

Kontakt

Professor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: 20706132. E-mail: tommy.dalgaard@agro.au.dk

Professor Signe Normand, Institut for Biologi, Aarhus Universitet. Tlf.: 23718009. E-mail: signe.normand@bio.au.dk