Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Påvirkes teposers nedbrydning af langvarig gødskning og afgrøderotation?

I løbet af sine ph.d.-studier har Yuting Fu undersøgt indvirkningen af gødskning og afgrøderotation på jordens fysiske, kemiske og mikrobiologiske egenskaber, og hvordan ændring af disse egenskaber styrer nedbrydningen af teposer på syv europæiske testmarker til langtidsforsøg.

Foto: Yuting Fu

I løbet af sine ph.d.-studier har Yuting Fu undersøgt indvirkningen af gødskning og afgrøderotation på jordens fysiske, kemiske og mikrobiologiske egenskaber, og hvordan ændring af disse egenskaber styrer nedbrydningen af teposer på syv europæiske testmarker til langtidsforsøg. Testmarkerne indeholdt forskellige jord- og afgrødetyper, og disse variablers betydning blev ligeledes undersøgt.

Jordteksturen spillede en primær rolle i den indledende nedbrydning af teposerne, efterfulgt af jordforvaltningen. Disse forskningsresultater bidrager til vores forståelse af, hvordan landbrugets jordforvaltning påvirker nedbrydningen af organiske stoffer. Resultaterne kan endvidere bidrage til estimering af kulstofbindingen ved forskellige dyrkningsmetoder på forskellige jordteksturer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: 21 marts 2023 kl. 10.00
Sted: 8814-3075, Auditorium, AU Viborg, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.
Afhandlingens titel: Soil biophysical drivers for the decomposition of organic materials in agricultural systems across climate zones
 

Kontaktinfo: Yuting Fu, e-mail: yuting.fu@agro.au.dk, tlf.: +45 50399573

Bedømmelsesudvalg:
Senior Researcher Naoise Nunan, French National Centre for Scientific Research/Sorbonne Université, Frankrig

Lektor Dorette Sophie Müller-Stöver, Plante- og Jordvidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Lektor Lars Elsgaard (forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Hovedvejleder:
Professor Lis Wollesen de Jonge, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Medvejledere:
Tenure Track-forsker Emmanuel Arthur, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Fellow Marcos Paradelo, Natural Resources Institute, University of Greenwich, UK

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences/GSTS, Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N