Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Dybrodede afgrøder har potentiale til at lagre kulstof i dyb underjord

Leanne Peixoto har i sit ph.d. studie undersøgt hvordan klimaændringer kan modvirkes ved at øge kulstofindholdet i underjorden gennem dybrodede flerårige afgrøder.

Foto: Leanne Elizabeth Ellen Koley Peixoto

Dette baserer sig på kvantificering af kulstofinput i rødder og rodafsætning og den relative mikrobielle stabilisering af kulstof i dybe jordlag tværs af forskellige dybrodede arter af flerårige afgrøder. Samlet, viser hendes ph.d. studie for første gang at dybrodede afgrøder kan tilføre betydelige kulstofmængder til dybe jordlag, og specifikt at en kvælstoffikserende bælgplante har et større potentiale for at stabilisere kulstof i dybe jordlag. 

Den nye forskning øger forståelsen af hvordan planter tilfører kulstof til underjord og hvordan det omsættes mikrobielt, og det giver for første gang grundlag for at angive det teoretiske potentiale for at modvirke klimaændringer gennem kulstoflagring i dybe jordlag gennem brug af bælgplantebaserede dybrodede flerårige afgrøder.
Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Tirsdag den 9. november 2021 kl. 14:00
Sted: Auditoriet på Foulum, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Afhandlingens titel: Mitigating climate change: the potential for long-term soil carbon storage in subsoil from deep-rooted crops
Kontaktinfo: Leanne Elizabeth Ellen Koley Peixoto, e-mail: leanne.peixoto@agro.au.dk, tel.: +4552827976
Bedømmelsesudvalg:,

Professor Francesca Cotrufo, Soil and Crop Sciences, Colorado State University, USA

Professor Pascal Boeckx, Isotope Bioscience Laboratory, Ghent University, Belgium 

Seniorforsker Chris Kjeldsen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Jørgen Eivind Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Seniorforsker Jim Rasmussen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS), Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.