Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Er manglende bestøvning årsagen til det lave frøudbytte i rødkløver?

Frøproduktion af rødkløver er i høj grad afhængig af humlebiers bestøvning. Bestøvningsforhold under markbetingelser er komplekse.

Foto: Shuxuan Jing

Shuxuan Jing, koblede i hendes Ph.D.-studie elementer i bestøvningsprocessen, herunder pollenoverførelse succes, fordeling af biarter og deres besøgsfrekvens for plantens reproduktive succes, gennem målinger af pollens levedygtighed, frøsætning og blomstringsfænologi. Tre bestøvningsmetoder blev sammenlignet: håndbestøvning, bestøvning med honningbier og humlebier. Resultaterne understreger vigtigheden af ??hyppige bibesøg og forskelligartet pollenoverførsel for at opnå maksimal reproduktiv succes. Hun fandt, at under samme bestøvningsforhold gav tetraploide typer kun kalvt så højt frøudbytte som diploide typer.

De opnåede forskningsresultater bidrager til vores forståelse af bestøvningens rolle i den reproduktive succes hos rødkløver. Den nye viden har betydning for forskningsområderne bestøvningsbiologi, styring af afgrødebestøvning og frøproduktion.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Fredag den 28 maj 2021 kl. 10:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk .
Afhandlingens titel: Evaluation of pollination and reproductive success in red clover (Trifolium pratense L.)
Kontaktinfo: Shuxuan Jing, e-mail: shuxuan.jing@agro.au.dk, tlf.: +45 91881488
Bedømmelsesudvalg:

Professor Isabel Roldán-Ruiz, Department of Plant Biotechnology and Bioinformatics, Ghent University, Belgium

Lektor Vibeke Langer, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, Danmark

Seniorforsker Henrik Skovgård, (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Seniorforsker Birte Boelt, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Seniorforsker Per Kryger, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.