Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Et grønnere Grønland – De fysiske egenskaber for Grønlandsk landbrugsjord og muligheden for jordforbedring med gletsjermel

I løbet af sit ph.d.-studium har Peter Lystbæk Weber forsket i de fysiske egenskaber af grønlandske landbrugsjorde med særligt fokus på jordernes sammensætning, vandafvisning og parametre der styrer tilbageholdelse og transport af vand og gasser.

Foto: Peter Lystbæk Weber

Peter Lystbæk Weber undersøgte også, om finkornede forekomster af gletsjermel kunne bruges til forbedre de funktionelle egenskaber af de grønlandske landbrugsjorde.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelsen af ​​den fysiske adfærd af subarktiske landbrugsjorde og fremhæver nogle af deres fysiske begrænsninger med hensyn til at understøtte landbrug i et varmere klima.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Torsdag den 16. juni 2022 kl. 13:00
Sted: 8814 -3075, Auditorium, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Forsvaret afholdes også online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen: kch@agro.au.dk.
Afhandlingens titel: Greenlandic soils: Their functional properties and the effects of glacial rock flour application.
Kontaktinfo: Peter Lystbæk Weber, e-mail: plw@agro.au.dk, tlf.: +45 31205156
Bedømmelsesudvalg:

Professor David A. Robinson, Environment Centre Wales, UK Centre for Ecology and Hydrology, Storbritannien

Professor Jörg Bachmann, Institute of Soil Science, Leibniz University Hannover, Tyskland

Seniorforsker Henrik Skovgård (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Lis Wollesen de Jonge, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Per Møldrup, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, Danmark

Professor Mogens H. Greve, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS),
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.