Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Et kig på datagrundlaget hvorpå vandstrømning og nitrat transport simuleres

I løbet af sit ph.d.-studie her Kim Madsen van’t Veen undersøgt strømninger af vand og transport af nitrat i et agerlandskab.

Foto: Foto: Kim Madsen van't Veen

Data fra hydrologi, jordbunden og geofysik danner dele af fundamentet til beregning af vandstrømning og nitrat transport. Kim Madsen van’t Veen studerede hvordan designet af en geofysisk metode kan optimeres og hvordan jordbund og hydrologisk data kan anvendes til at estimere nitratudvaskning og vandstrømning. Denne forskning kan bidrage til fremtidige hydrologiske undersøgelser ved at forbedre den bagvedliggende dataindsamlingen.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende

Tid: Torsdag d. 2 juni 2022 kl. 14.15
Sted: Bygning 8814, lokale 3075, auditorium, Foulum, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.
Afhandlingens titel: Udforskning af data grundlaget for beregning af vandstrømninger og nitratudvaskning
Kontaktinfo: Kim Madsen van’t Veen, e-mail: km@agro.au.dk, tel.: +45 42995426

Bedømmelsesudvalget:

Professor Viacheslav Adamchuk, Institut for Bioressourcer og Ingeniørvidenskab, McGill Universitet, Canada
Professor Simon Stisen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Danmark
Lektor Lars Elsgaard (Forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Seniorforsker Christen Duus Børgesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejledere:
Lektor Bo Vangsø Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Emeritus, Lektor Steen Christensen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS)
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.