Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Gamle dyrkningsmetoder kan afhjælpe moderne problemer

Torsdag d. 30. april forsvarer Rose Kristoffersen sin ph.d.-afhandling ved Institut for Agroøkologi. Her vil hun fortælle om, hvordan man for eksempel kan benytte blandinger af forskellige sorter af hvede i marken til at bekæmpe sygdomme.

Foto: Rose Kristoffersen

Rose Kristoffersen har en baggrund som cand. agro. I løbet af sit ph.d.-studium har hun forsket i, hvordan man med fordel vil kunne benytte en blanding af forskellige sorter af hvede som bekæmpelsesstrategi mod septoria (hvedegråplet). Septoria er en svamp, som volder skade i hvedemarker og i svære tilfælde giver store indhug i udbytterne.

Sortblandinger kan ikke kun bekæmpe sygdomme i afgrøderne, de kan også skabe øget diversitet og dermed en mere bæredygtig produktion af hvede med et lavere input af kemisk bekæmpelse.

I sin ph.d.-afhandling har Rose Kristoffersen undersøgt sortsblandinger ved hjælp af historiske data, ligesom hun har lavet forsøg med moderne sorter, for at undersøge deres evne til at reducere sygdom og mindske fungicidresistens og bekæmpelsesbehov.

Resultaterne fra afhandlingen har potentiale til at skubbe hvedeproduktionen i mere diversificeret og bæredygtig retning. 

Rose Kristoffersen har gennemført sit ph.d.-studie ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Tid: Torsdag den 30. april 2020, kl. 12.00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk 
Afhandlingens titel: Management of septoria tritici blotch using cultivar mixtures and optimised fungicide strategies
Bedømmelsesudvalg:
Adrian Newton, Research Scientist, The James Hutton Institute, Skotland
Hans Jørgen Lyngs Jørgensen, lektor, Institut for Plante- og miljøvidenskab, Københavns Universitet
Henrik Skovgård (formand), seniorforsker, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
Hovedvejleder:
Lise Nistrup Jørgensen, seniorforsker, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Medvejleder:
Thies Marten Heick, postdoc, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Kontaktinfo: Rose Kristoffersen, e-mail: rose.kr@agro.au.dk, tlf.: +45 26218664

 

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus er Aarhus Universitet indtil videre fysisk lukket. Afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-skolens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mail adresse: gradschool.scitech@au.dk for at få tilsendt en kopi pr. mail.