Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Kan vi estimere jordtekniske egenskaber nøjagtigt ved spektroskop og vandindhold i lufttørre jorde?

Onsdag d. 10. juni forsvarer Hafeez Ur Rehman sin ph.d.-afhandling ved Institut for Agroøkologi. Her vil han fortælle om, hvordan man blandt andet kan estimere jordtekniske egenskaber fra 36 forskellige lande

Foto: Hafeez Ur Rehman

I løbet af sit ph.d.-studium har Hafeez Ur Rehman forsket i at udvikle hurtigmetoder til at estimere jordtekniske egenskaber, fordi et kendskab til jordens tekniske egenskaber er vigtig i forhold til jordens forskydningskraft, bærekapacitet samt jordbearbejdning. 

For at kunne estimere jordegenskaberne har Hafeez Ur Rehman forsket i anvendelsen af synlig nær-infrarød spektroskopi (Vis-NIRS) og hydroskopisk vandindhold målt ved en såkaldt ”Vapor sorption analyzer.” Sidstnævnte er en teknik, hvor en prøve underkastes forskellige betingelser for fugtighed og temperatur, og prøveens respons måles gravimetrisk. 

”Det er let at måle både Vis-NIRS og hygriskopisk vandindhold. Med Vis?NIRS og hygroskopisk vandindhold estimerede jeg Atterberg-grænserne og kationbyttekapacieteten nøjagtigt baseret på et uniformt datasæt og udkonkurrerede derved pedotransferfunktionerne. Det hygroskopiske vandindhold prædikterede Atterberg-grænserne og kationbyttekapaciteten bedre end Vis?NIRS og pedotransferfunktioner, fordi jordtekniske egenskaber primært er kontrolleret af lermineralogi og overfladeareal,” fortæller Hafeez Ur Rehman.

Hafeez Ur Rehmans forskning bidrager til et hurtigt alternativ til estimering af jordtekniske egenskaber i studier af stor skala. 

Om forsvaret

Tid: onsdag den 10 Juni 2020 kl. 10:00
Sted:  Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til kch@agro.au.dk  
Afhandlingens titel: Estimering af jordtekniske egenskaber med synlig nær-infrarød spektroskopi og hygroskopisk vandindhold
Kontaktinfo: Hafeez Ur Rehman, e-mail: hafeez@agro.au.dk, tel.: +45 91781087
Bedømmelsesudvalg:
Associate Professor César Maestre Guerrero, Agrochemistry and Environment, Miguel Hernández University of Elche, Spain
Professor Abdul M Mouazen, Environment, Ghent University, Belgium
Lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Professor Lis Wollesen de Jonge, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Researcher Emmanuel Arthur, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Researcher Maria Knadel, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus er Aarhus Universitet fysisk lukket. Afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse:  gradschool.tech@au.dk, og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.