Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Kortlægning af vand- og stoftransport i ådale

I løbet af sit ph.d.-studium har Gasper Laurent Sechu forsket i ådalene og deres rolle i relation til beskyttelse af vandløbene.

Foto: Gasper Laurent Sechu

Studiet har i høj grad været baseret på en digital kortlægning af de forskellige strømningsprocesser i ådalene. Gasper Laurent Sechu har studeret og digitalt kortlagt, hvorledes vandløb og grundvand interagerer i ådalene, og hvordan dette har indfyldelse på vand- og næringsstoftransporten fra den omkringliggende højbund.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan vand og næringsstoffer bevæger sig i ådalene og de udarbejdede digitale kort kan bruges som beslutningsværktøjer i forbindelse med forvaltningen af vandløbene.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: tirsdag den 28. september 2021 kl. 13.00
Sted: Auditoriet 8814-3075, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, Aarhus University

For at modtage et link til begivenheden send venligst en mail til: Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk 

Afhandlingens titel: Mapping the extent of river valleys and the groundwater-surface water interaction

Kontaktinfo: Gasper Laurent Sechu, e-mail: gasper.sechu@agro.au.dk, tlf.: +45 50213424

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor Simon Stisen, Afdeling for Hydrologi, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmark
  • Research Director Hervé Piégay, The French National Centre for Scientific Research (CNRS), Frankrig
  • Lektor Lars Elsgaard (formand), Institu for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Sektionleder Mogens Humlekrog Greve, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejledere:

  • Lektor Bo Vangsø Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark
  • Seniorforsker Bertel Nilsson, Afdeling for Hydrologi, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.