Aarhus Universitets segl

Ph.d. forsvar: Modellering af N2O-hotspots - mod en bedre forståelse af fysiske og mikrobielle processer bag dyrkningsjordens kvælstofdynamik

Under sine ph.d.-studier undersøgte Jie Zhang modelleringsmetoder til at estimere udledningen af nitrogenoxid (N2O), også kendt som det dominerende ozonnedbrydende stof og en kraftig drivhusgas, fra landbrugsjorden.

Foto: Jie Zhang

Den voksende landbrugssektor er blevet anerkendt som den største bidragyder til de stigende N2O-emissioner, hovedsageligt gennem emissioner fra landbrugsjorden efter gødskning. Derfor er der et presserende behov for en større forståelse af kompleksiteten af N2O-produktion og -emission i landbrugsjord og kvantificering af N2O-emissioner. Jie Zhang undersøgte, hvordan man kan udføre og forbedre tilgangen til modellering af N2O-hotspots i jorden. Mens den eksisterende procesbaserede modellering viste sig at være et stærkt værktøj til at forstå de naturlige interaktioner mellem mikrober og jordmiljøer, er der begrænsninger, der hindrer hotspot-modellering, som afsløret i hendes studier. Jie Zhang udviklede en ny model til at simulere kvælstofcyklusser og mikrobiel dynamik i jord baseret på et laboratorieinkubationseksperiment. Den nye tilgang har til formål at give en højopløselig forudsigelse af N-cyklusser i hotspot-associerede jorde. Forskningsresultaterne og strategierne bidrager til udviklingen af en videnskabelig mekanistisk forståelse af det komplekse samspil mellem fysiske og mikrobielle processer, der er forbundet med N2O-emissioner i jorden.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag, 12 Februar 2024 kl 13:00
Sted: Auditorium Foulum, Aarhus University, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Titel på afhandling: Modelling N2O emissions from soil: Explicit representation of organic hotspots (Position 1) (MNesEr)
Kontakt information: Jie Zhang, email: jiezh@agro.au.dk

Bedømmelsesudvalg:
Professor Eric A. Davidson, Center for Environmental Science, University of Maryland

External researcher Merete Styczen, Section for Environmental Science, University of Copenhagen

Senior Researcher Anne Grete Kongsted, Department of Agroecology, Aarhus University (Chair)

Hovedvejleder:
Professor Søren O. Petersen, Department of Agroecology, Aarhus University

Medvejleder:
Professor Per-Erik Jansson, Department of Land and Water Resources Engineering (LWR), KTH Royal Institute of Technology

Researcher Wenxin Zhang, Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

Sprog: The PhD dissertation will be defended in English