Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Omfattende miljøvurdering af husdyrprodukter – om dansk svinekød

I løbet af sit ph.d.-studium har Teodora Dorca-Preda arbejdet med livscyklusvurderinger (LCA), der er en metode til at estimere den samlede miljøpåvirkning fra en produktion eller et produkt.

Foto: Teodora Dorca

PhD-projektet har haft som formål at videreudvikle LCA-metoden ved at inkludere en bredere vifte af miljøpåvirkningskategorier, herunder klimaaftryk, næringsstofberigelse af miljøet, toksicitets-relaterede miljøaftryk samt påvirkning af jordkvalitet. I projektet er der blevet arbejdet med en model til at inkludere toksicitets-relaterede miljøaftryk i LCA-metoden, hvor både pesticider og antibiotika indgår. Produktion af dansk svinekød blev brugt som case. 

Ph.d.-projektet har bidraget med en mere helhedsorienteret vurdering af dansk grisekøds miljømæssige bæredygtighedsprofil, idet der inddrages mange flere miljøpåvirkningskategorier. Derved var det også muligt at få identificeret trade-offs imellem de forskellige miljøaftryk i effektvurderingen af forskellige forbedringstiltag. 


Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: torsdag den 9. juni 2022 kl. 10:00
Sted: 8814-3075, Auditorium, Aarhus Universitet, Blichers Allé, 8830 Tjele 

Afhandlingens titel: Consolidating environmental sustainability assessments of livestock systems. An analysis based on the case of Danish pork
Kontaktinfo: Teodora Dorca-Preda, e-mail: teodora.preda@agro.au.dk, tlf.: +45 50117547

Bedømmelsesudvalg:

Professor Imke de Boer, Department of Animal Sciences, Wageningen Universitet, Holland

Professor Michael Hauschild, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark

Lektor Per L. Gregersen (forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Lisbeth Mogensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Seniorforsker Marie Trydeman Knudsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS), Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.