Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar online for første gang – det gik strålende

Med bare 11 tilhørere heraf fire vejledere, to opponenter, en ordstyrer, en ægtefælle og to små børn modtog Johannes Lund Jensen som den første nogensinde ved Institut for Agroøkologi sin Ph.d.-grad efter at have gennemført sit forsvar online.

Foto: Johannes Lund Jensen. Øjeblikket, hvor Johannes Lund Jensen fik sin ph.d.-grad via Skype.

I et helt tomt kontor i AU Foulum stod Johannes Lund Jensen alene med sin computer fredag d. 27. marts 2020. Det, der skulle have været et fyldt auditorium, var blevet til et tomt kontor, en 15” computerskærm og en Skype for Business opkobling.

”Sådan må det jo være i de her Corona-tider. Vi skal overholde retningslinjerne,” fortæller Johannes Lund Jensen.

Egentlig skulle Ph.d.-forsvaret være foregået fra Johannes Lund Jensens hjemmekontor, men i stedet fik han lov at holde det fra et kontor i Foulum.

”Det er lidt svært at forsvare sin Ph.d., når der på samme tid er to små børn i huset,” forklarer den nyudnævnte Ph.d.

Familien så med hjemmefra

Det var det første Ph.d.-forsvar, som skulle afholdes ved Institut for Agroøkologi efter at Regeringen tidligere på måneden havde sendt alle offentligt ansatte hjem fra arbejde. Det havde derfor en noget anderledes form end normalt, selvom selve opbygningen af forsvaret var helt som sædvanligt – en præsentation af afhandlingen, diskussion og til slut en votering og rapportering.

”Jeg havde uploadet min præsentation til Skype, så alle kunne følge med fra hjemmearbejdspladserne i henholdsvis Danmark, Canada og Skotland. Selvom det var en lidt underlig fornemmelse, og det indimellem var lidt svært at holde gejsten oppe i et helt tomt lokale med en lille skærm, så gik min præsentation rigtig fint,” fortæller Johannes Lund Jensen.

Foruden vejledere og opponenter var Johannes’s familie også med på Skype-forbindelsen. Rent teknisk fungerede Skype for Business ganske udemærket. Både præsentationen og den efterfølgende diskussion forløb planmæssigt, og efter den halvanden times lange diskussion, voterede opponenterne. Og foran tilhørerne på Skype fik Johannes Lund Jensen fredag eftermiddag tildelt sin Ph.d.-grad.

”Det gik rigtig fint, og jeg synes diskussionen med opponenterne forløb godt. Det var selvfølgelig lidt underligt at stå der helt alene, normalt er der jo nogen at fejre sådan en begivenhed med, men jeg vidste, at min familie fulgte ivrigt med derhjemme,” fortæller Johannes Lund Jensen.

Helt snydt for fejring blev han dog ikke, for hjemme ventede den lille familie med saftevand og smil. 

Særlige krav online

Det er første gang et Ph.d.-forsvar er blevet gennemført virtuel ved Institut for Agroøkologi, og det stillede nogle særlige krav til både Johannes og bedømmelsesudvalget.

”Det virtuelle Ph.d..forsvar giver særlige udfordringer, både før og under forsvaret. Før forsvaret brugte vi nogen tid på at teste teknikken. Under forsvaret skal man overholde en lidt langsommere rytme i diskussionen. Vi oplevede dog ikke, at den virtuelle platform lagde nogen dæmper på diskussionen mellem bedømmelsesudvalget og den studerende” udtaler Chris Kjeldsen, seniorforsker fra Institut for Agroøkologi, som var formand for bedømmelsesudvalget.

Johannes Lund Jensen bliver ikke den enestre Ph.d.-studerende ved instituttet, der kommer til at forsvare sin Ph.d. online. Allerede på mandag den 6. april vil den næste Ph.d.-studerende forsvare sin afhandling virtuelt og forhåbentligt med samme flotte resultat som Johannes Lund Jensen.

Læs mere om mandagens ph.d.-forsvar her.

Kort om Ph.d.-afhandlingen

Johannes Lund Jensens Ph.d.-afhandling med titlen “Identification of soil organic carbon thresholds for sustaining soil functions in arable mineral soils from the humid temperate region” handler kort fortalt om at udpege nedre grænseværdier for kulstof i jord.

I afhandlingen ser Johannes Lund Jensen nærmere på om forholdet mellem jordens indhold af ler og kulstof er bedre relateret til jordens funktioner end kulstofindholdet i sig selv. Derudover undersøgte han, hvordan kortvarige ændringer i landbrugets driftsforanstaltninger påvirker jordens kulstofindhold og funktioner. Resultaterne viste, at jordens kulstofindhold ikke i sig selv er et tilstrækkeligt mål for jordens tilstand på tværs af forskellige jordtyper. Derimod er forholdet mellem ler og kulstof en bedre indikator for jordens fysiske tilstand. Kortvarige ændringer i jordbearbejdning og tilførsel af organisk materiale påvirkede de jordfysiske egenskaber. Ændringerne i de jordfysiske egenskaber kunne ikke alene tilskrives ændringer i kulstofindhold, men også ændrede dyrkningsforhold.  

Disse forskningsresultater giver et forbedret grundlag til fastsættelse af nedre grænseværdier for kulstof i jord, herunder hvilke muligheder og begrænsninger, der er forbundet med brugen af kritiske grænseværdier.

Ph.d-studiet er gennemført i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Rothamsted Research i Storbritannien.

Læs mere om Ph.d.-afhandlingen på Johannes Lund Jensens pure-profil.

Kontakt

Ph.d. Johannes Lund Jensen, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Tlf. +45 2636 0847. E-mail: jlj@agro.au.dk