Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Optimerings- og simuleringsalgoritmer i landbrugsrobotsystem

I løbet af sine ph.d.-studier gennemførte Mahdi Vahdanjoo en omfattende vurdering af en landbrugsrobot under hensyntagen til dens økonomiske, driftsmæssige og miljømæssige aspekter.

Foto: Mahdi Vagdanjoo

Flere operationer i marken, inklusive såning og lugning, blev nøje observeret, målt og analyseret i sammenligning med konventionelt maskineri. Derudover formulerede Mahdi Vahdanjoo en optimeringsmodel, der er specielt skræddersyet til at øge effektiviteten af robottens operation i marken på tværs af forskellige scenarier. Denne model tog hensyn til forskellige faktorer såsom afgrødes sundhed, som bestemt af NDVI-indekset, samt miljøpåvirkning, herunder CO2-emissioner og risikoen for jordkomprimering inden for en specificeret markprøve. Desuden var Mahdi Vahdanjoo banebrydende i udviklingen af en forudsigelsesmodel, der anvender maskinlæringsteknikker til at estimere landbrugsrobottens brændstofforbrug. For yderligere at forbedre analyseprocessen blev der lavet en simuleringsmodel til at simulere robottens drift under forskellige scenarier.

Ph.d.-studiet er gennemført på Institut for Agroøkologi, Det Tekniske Fakultet, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: torsdag den 26. oktober 2023 kl. 13.00.

Sted: AU Flakkebjerg

Afhandlingens titel: Operationel, økonomisk og miljømæssig vurdering af en landbrugsrobot
Kontaktinfo: Mahdi Vahdanjoo, e-mail: mahdi.vahdanjoo@agro.au.dk, tlf.: +45 50249037
Bedømmelsesudvalg:

Professor Ole Ravn, Institut for Elektro- og Fotonik, DTU, Danmark

Prof. Dr.-Ing. Timo Oksanen, TUM School of Life Sciences, Tekniske Universitet i München, Tyskland Seniorforsker Henrik Skovgård, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor René Gislum, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Claus Aage Grøn Sørensen, Institut for Elektro- og Computerteknik, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.