Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Præcisionslandbrug med droner - tørkedetektion og -håndtering ved hjælp af termiske og multispektrale luftfotos

I løbet af sit ph.d.-studium udforskede Vita Antoniuk brugen af droner til præcisionslandbrug.

Foto: Foto: Vita Antoniuk

Specielt brugte hun termisk infrarød og multispektrale luftfotos til at detektere tidlig tørkestress i vinterhvede. På trods af dens flygtige natur, giver overfladetemperaturen på afgrøder detaljerede oplysninger om plante- og jordvandsstatus. Dette skyldes, at hæmning af planters optagelse af vand fra jorden reducerer fordampningen, hvilket betyder mindre energitab fra blade og dermed højere bladtemperaturer. I dag kan termiske billeder med en opløsning på få centimeter indsamles fra droner, og dette muliggør detektering af selv små rumlige forskelle i rodzonevandindholdet i markafgrøder. Efterfølgende kan denne information bruges til præcisionsvanding ned til den mindste håndterbare skala. Forskningen blev udført i Danmark og Kina, som gjorde det muligt at studere forskellene i anvendelsen af metoden i forskellige klimazoner samt for forskellige vinterhvedesorter. De nye undersøgelsesresultater bidrager til forståelsen af brugen af telemålingsteknologi til at detektere og håndtere tørkestress.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 4. marts 2022 kl. 13:00
Sted: Auditoriet, Aarhus Universitet, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: Developing winter wheat water deficit index and evapotranspiration by the use of unmanned aerial systems. A study across different climatic zones and temporal scales
Kontaktinfo: Vita Antoniuk, e-mail: vita.antoniuk@agro.au.dk
Bedømmelsesudvalg:

Associate Professor Monica Garcia, Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark, Denmark

Professor Dr. Henning Kage Institute of Crop Science and Plant Breeding Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Tyskland

Lektor Lars Elsgaard (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark,

Hovedvejleder:
Professor Mathias Neumann Andersen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejledere:
Professor Xiying Zhang, Center for Agricultural Resources Research, Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences, Shijiazhuang, Kina

Akademisk medarbejder Kirsten Kørup, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Adjunkt Kiril Manevski, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS), Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.