Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Vådlægning af tørvearealer - et redskab til at afbøde klimaændringerne

Vådlægning af tørvearealer for at afbøde klimaændringerne har været et hot topic i de seneste år. Der manglede imidlertid detaljeret viden om klimaeffekterne efter vådlægning, herunder "paludikultur", dvs. den produktive arealanvendelse af vådlagte tørvearealer til produktion af biomasse.

Foto: Claudia Nielsen

I løbet af sin ph.d.-uddannelse undersøgte Claudia Kalla Nielsen, hvordan jordbundsspecifikke biogeokemiske drivkræfter påvirker drivhusgasemissionerne for forskellige tørveområder før og efter vådlægning samt under forskellige forvaltningsmuligheder for paludikultur. Endvidere undersøgte Claudia, hvordan biomasse fra paludikulturgræs kan anvendes til produktion af grønt protein i bioraffinaderier.

De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af biogeokemien i tørvejord og virkningerne af bæredygtig forvaltning af tørveområder på udvekslingen af drivhusgasser. Disse svar er afgørende for at øge effektiviteten af vådlægning som en naturbaseret løsning til afbødning af klimaændringer samtidig med, at der tilbydes bæredygtige muligheder for arealanvendelse.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 17. marts 2023 kl. 13.00
Sted: 8814-3075, Auditorium, Aarhus Universitet, Campus Viborg, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Afhandlingens titel: Peatland rewetting: Exploring soil-specific climate mitigation potentials in paludiculture for green protein biorefinery
Kontaktinfo: Claudia Nielsen e-mail: Claudia@agro.au.dk  tel.: +45 24768830

Bedømmelsesudvalg:
Senior scientist, Dr.-Ing. Bärbel Tiemeyer, Institute for Climate-Smart Agriculture, Johan Heinrich von Thünen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, Germany

Associate Professor, Phd, MSc Peter Roslev, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg Universitet Danmark

Seniorforsker Henrik Skovgård (forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Seniorforsker Poul Erik Lærke Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Uffe Jørgensen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.