Aarhus Universitets segl

Ph.d.: Regnom forårsager hurtigere transport af vand og nitrogen til drænsystemer i marken

Tillykke til David Nagy. Lige inden påske forsvarede han sin ph.d. med titlen: Quantifying the transport and fate of dissolved nitrogen at different scales in drained agricultural landscapes.

Foto: David Nagy

Under sine studier undersøgte David Nagy forskelige konceptualiseringer af præferentiel strømning ved hjælp af en en-dimensionel jord-vand-atmosfære model DAISY. Præferentiel strømning er den ujævne og ofte hurtige bevægelse af vand og opløste stoffer i regnorme og gamle rodkanaler gennem porøse medier. Han studerede og simulerede kvælstofudvaskning til drænsystemer i lerjorde under påvirkning af præferentiel strømning og samtidig denitrifikation.

Hans forskningsresultater viser, at præferentiel transport er afgørende for simulering af kvælstofudvaskning. David Nagy konkluderer også, at standardparameteriseringen af forenklede denitrifikationsmoduler bør opdateres.

Som den bare anden ph.d.-studerende ved Institut for Agroøkologi til at forsvare sin afhandling online, håndterede David Nagy situationen godt.

”Forsvaret gik rigtig godt, jeg var på toppen af ??min forskning. Mine eksaminatorer var virkelig venlige, selvom de stillede nogle svære spørgsmål,” siger ph.d. David Nagy. Selvom forsvaret var online, og han oplevede nogle tekniske vanskeligheder, gjorde David Nagy det godt i sin præsentation.

”Det var lidt underligt at ikke se publikums “følelsesmæssige” respons, mens jeg præsenterede; dog var det okay, og generelt er jeg positiv overfor online forsvar.” siger David Nagy.

Hvad vil fremtiden bringe?

Det er hårdt arbejde at forsvare en ph.d. og gøre det godt, specielt under de nuværende omstændigheder, men David Nagy fik sin ph.d.-grad, og nu er det tid til en lille smule afslapning, inden han starter en ny karriere.

”Hvad er det næste for mig? Lige nu slapper jeg lidt af. Jeg har fåat nogle forespørgsler fra forskellige virksomheder, og jeg planlægger at beskæftige mig indenfor datamodelleringsbranchen, hvilket jeg synes er virkelig interessant. Vi må se, hvad fremtiden har i vente for mig,” siger David Nagy.

Mere information

Læs mere om David Nagys ph.d.-afhandling "Quantifying the transport and fate of dissolved nitrogen at different scales in drained agricultural landscapes.”." Eller besøg David Nagys pure-profil for at lære mere om hans forskning.

Kontakt

Ph.d. David Nagy, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tl .: +45 8715 7673. Mail: davidnagy@agro.au.dk