Aarhus Universitets segl

Ph.d.-studerende fra Agroøkologi vinder den årlige Three Minute Thesis-konkurrence

Tørvejord, paludikultur og udledning af drivhusgasser var emnerne, da Claudia Kalla Nielsen d. 18. marts vandt den årlige Three Minute Thesis konkurrence på Aarhus Universitet, som i år blev afholdt digitalt.

Foto: Aarhus Universitet

”Forklar din ph.d. på bare tre minutter, så selv din bedstemor kan forstå den.” Sådan lød oplægget til den årlige Three Minute Thesis-konkurrence (3MT), der blev afholdt d. 18. marts. I alt deltog 15 ph.d.-studerende fra forskellige fakulteter i Aarhus Universitets version af konkurrencen. 

Og med flere end 400 tilhørere tonede ph.d.-studerende Claudia Kalla Nielsen fra Institut for Agroøkologi smilende frem på skærmen, for at præsentere sin forskning på kun 3 minutter og med blot et enkelt slide som hjælp. 

Tørvejord og paludikultur fængede publikum og jury

Vinderen af konkurrencen ville blive den ph.d.-studerende, der kunne performe bedst, altså præsentere sin forskning på en entusiastisk måde, der ikke alene ville fænge publikum, men også få formidlet resultaterne på en forståelig og spændende måde. 

”Jeg fortalte om klima, og hvorfor tørvejorde er vores klima-”killer” nummer et,” fortæller Claudia Kalla Nielsen. ”Kun 0,3% af vores globale landareal er drænede tørvejorde, men alligevel står de for hele 5-6% af den samlede menneskeskabte klimagasudledning. Det er ekstremt, men hvis vi vådlægger dem igen og bevarer tørvejordens naturlige karakteristika, så kan vi spare en masse emissioner.”

Og selvom indlægget kun måtte vare tre minutter, nåede Claudia Kalla Nielsen omkring flere andre aspekter af sin forskning. 

”Jeg fortalte også om paludikulturer, som jo er størstedelen af min forskning. Det handler om at dyrke biomasse på vådlagte tørvejorde, som f.eks. græs,” fortæller Claudia Kalla Nielsen. 

Den biomasse, der dyrkes i paludikultur er oftest græs, som via en bioraffineringsproces kan laves til græsprotein. Det protein kan man for eksempel kan fode grise med, som ellers ikke ville kunne udnytte græs som foderkilde. Og en anden fordel ved græsproteinet er, at det har potentiale til at kunne erstatte importeret sojaprotein som foderkilde.   

International finale til sommer

Med sin præsentation af, hvor meget drivhusgas tørvejorde udleder på verdensplan, lykkedes det Claudia Kalla Nielsen ikke alene af fange publikums opmærksomhed, men også juryens så meget, at hun blev udråbt til vinder af konkurrencen.

Udover en præmie på et rejsestipendium på 35.000 kr., får Claudia Kalla Nielsen nu også muligheden for at præsentere sin forskning på Coimbra Groups årlige konference. Den afholdes i år virtuelt fra Charles University i Prag d. 16.-18. juni. En videooptagelse af Claudia Kalla Nielsens præsentation sendes til det internationale vurderingspanel ved Coimbra Group, som udvælger tre finalister blandt alle de nationale vindere. De tre finalister vil deltage i en live konkurrence på den årlige konference, hvor den internationale vinder vil blive kåret. 

”Der er deltagere fra mange andre universiteter, så konkurrencen er hård,” siger Claudia Kalla Nielsen. 

En sejr at folk er interesserede

I alt deltager 35 europæiske universiteter i 3MT-konkurrencen, men ifølge Claudia Kalla Nielsen handler det ikke så meget om at vinde, det handler mere om at få spredt budskabet bag hendes forskning. 

”Jeg synes jo, at det er en kæmpe sejr for min forskning, at der sad mere end 400 mennesker og lyttede til mig, og at de fandt min forskning interessant. Måske har det endda været en øjenåbner for dem. Det er en sejr for tørvejordene og mig, og jo flere jeg kan formidle til, jo mere kan vi måske opnå,” siger Claudia Kalla Nielsen, som endnu ikke ved, hvad hun vil bruge præmien til.  

Fakta om 3MT-konkurrencen

Coimbra Group 3MT konkurrencen blev lanceret i 2017. Konkurrencen er opdelt i først nationale konkurrencer fordelt på 35 universiteter i Europa. I år blev Aarhus Universitets konkurrence afholdt d. 18. marts 2021. Derefter indsendes et videoklip af vinderen til Coimbra Group-kontoret, som derefter lancerer en online afstemning. Til den sidste del af konkurrence udvælges tre finalister fra de indsendte videoer, og disse tre finalister skal konkurrere live ved Coimbra Group konferencen i juni.

Konkurrencen er udviklet af University of Queensland, og målet er at styrke studerendes akademiske, præsentations- og forskningskommunikationsevner. Her er mulighed for at øve sig i effektivt at forklare sin forskning på bare tre minutter på et sprog, som passer til et ikke-specialiseret publikum.

Find mere information 3MT her. https://phd.au.dk/for-current-phd-students/3mt/