Aarhus Universitets segl

Plantekongres 2022 - Fremtidens korn

Ny kornsort med sundhedsfremmende effekt kan i fremtiden være med til at forebygge overvægt og diabetes. På årets virtuelle Plantekongres har du muligheden for at blive klogere på, hvordan forskere har udviklet denne nye kornsort igennem særlige forædlingsteknikker, samt høre mere om de sundhedsfremmende muligheder i fremtidens korn.

På årets virtuelle Plantekongres har du muligheden for at blive klogere på, hvordan forskere har udviklet denne nye kornsort igennem særlige forædlingsteknikker, samt høre mere om de sundhedsfremmende muligheder i fremtidens korn. Foto: Janne Hansen

Halvdelen er alle danskere er overvægtige, og mere end 10 procent har type 2-diabetes. Ud over den enkelte patients alvorlige sundhedsmæssige udfordringer koster diabetes og overvægt hele samfundet rigtig mange penge. Diabetesforeningen anslår, at diabetes alene i Danmark er skyld i udgifter på op mod 30 milliarder kroner årligt. På et webinar i forbindelse med Plantekongres 2022 vil Kim Hebelstrup, der er lektor ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet forklare, hvordan han har været med til at udvikle en ny kornsort med sundhedsfremmende egenskaber.

”Nye og præcise forædlingsmetoder giver mulighed for at udvikle højværdiafgrøder med unikke egenskaber, og til et specialiseret formål og marked. I en række projekter har vi fokuseret på at udvikle byg med helt unikke typer af kulhydrater, som potentielt gør dem særligt egnede til at kontrollere niveauet af blodsukker, som en mulig sundhedsfremmende effekt hos raske mennesker og i behandling af mennesker med type-2 diabetes,” fortæller Kim Hebelstrup.

Vil komme livsstilssygdomme til livs

Projekterne er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES, Aarhus Universitetshospital og spin-out virksomheden Plantcarb Aps, som er startet af og baseret på forskning i afgrøders kulhydrater og stivelse, lavet af Kim Hebelstrup, AU og Andreas Blennow, KU. Her har man udviklet en kornsort, der består af forædlede varianter af både nutidige og oldgamle bygsorter. Gennem forædlingen optimeres kornets indhold af stivelse, så kun den sunde del af stivelsen er tilbage. Den kaldes resistent stivelse, og virker ved, at den kun i begrænset omfang øger blodsukkeret efter et måltid.
Forskerne kalder det for HIAMBA-korn. På et webinar torsdag d. 20. januar kl. 14.15 – 15.00 vil Kim Hebelstrup fortælle om, hvordan man gennem særlige forædlingsteknikker er nået frem til denne nye kornsort, samt hvordan det potentielt kan være med til f.eks. at forebygge diabetes.

Virtuel Plantekongres

Dette webinar er en del af Plantekongres 2022. Igen i år er bliver Plantekongressen afholdt virtuelt på grund af Covid-19 pandemien. Men indholdet er stadig det samme, nu kan du blot følge de mange spændende oplæg hjemme fra stuen, når de afholdes som webinarer. Udover dette webinar kan du høre om:

  • Ændringer i kulstofindhold i dansk landbrugsjord – De nyeste tal for dansk landbrugsjords kulstofindhold præsenteres. For mineraljordene er data fra kvadratnettet. På lavbundsjordene er der også foretage nye målinger af tørvedybde og kulstofindhold.
     
  • I mål med nul-emissioner – Produktion af gødning og lattergasemissioner fra marken er tunge poster i kornafgrøders klimaaftryk. Hør om en ny strategisk indsats for at reducere drivhusgasemissioner fra planteproduktionen og om, hvordan du kan reducere emissionerne i marken ved hjælp af nye dyrkningsstrategier.  
     
  • Sygdomme i kornafgrøder – Få præsenteret de nyeste forsøgsresultater og strategier for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Hør også, hvordan de nye svampemiddel Balaya klarede sig over for Septoria i vinterhvede i 2021, og få et bud på fremtidens anvendelse i vinterhvede. Derudover er der fokus på svampebekæmpelse i andre kornafgrøder.

Læs mere om Plantekongres 2022, se det nye program og tilmeld dig på www.plantekongres.dk

Yderligere information

Kontakt

Lektor Kim H. Hebelstrup, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet & Forskningsdirektør Plantcarb Aps. Mail:  Kim.hebelstrup@agro.au.dk & kh@plantcarb.com