Aarhus Universitets segl

Program er klar for workshop om beregning af marginaludvaskning

Programmet for Aarhus Universitets workshop om beregning af marginaludvaskning af kvælstof er nu fastlagt. Det er muligt for alle interesserede at tilmelde sig workshoppen, som finder sted 1. marts 2018.

Aarhus Universitet holder workshoppen for at få en faglig dialog med forskere fra de øvrige universiteter og med interesseorganisationerne på området. Workshoppen finder sted på Aarhus Universitet i Emdrup. Foto: Colourbox

Baggrunden for Aarhus Universitets workshop er, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst kritik af regnemodellen NLES4 og af modellens marginaludvaskning, som Aarhus Universitet (AU) har anvendt i myndighedsrådgivning forud for vedtagelse af Fødevare- og Landbrugspakken i 2016.

I debatten er det blandt andet blevet fremført, at NLES4-tallene ikke er tilstrækkeligt sikre, og at det er problematisk, at analyserne i forbindelse med forarbejdet til Fødevare- og Landbrugspakken førte til en marginaludvaskning på ca. 20 procent, mens ældre dyrkningsdata og en ældre version af regnemodellen (NLES3) gav en marginaludvaskning på ca. 30 procent. Forskere fra AU har imidlertid fastholdt, at tallene fra NLES4 er det bedste bud på, hvordan udvaskningen af kvælstof ændres ved ændringer i gødningstilførsel.

Inviterer til faglig dialog

- Vi holder workshoppen for at få en faglig dialog med forskere fra de øvrige universiteter og med interesseorganisationerne på området, siger professor Jørgen E. Olesen fra Institut fra Agroøkologi, som er en af arrangørerne. Han understreger dog, at alle er velkomne til deltage.

- Workshoppen er åben for alle, og vi opfordrer alle interesserede til at møde frem. Vores håb er, at workshoppen vil give mulighed for et overblik over et teknisk komplekst emneområde, siger Jørgen E. Olesen.

På workshoppen debatteres og perspektiveres beregning af marginaludvaskning med NLES3 og NLES4 regnemodellerne. Desuden fremlægges resultater af eksperimentelle undersøgelser, der belyser marginaludvaskning og udvaskning af kvælstof under forskellige dyrkningsforhold. Endelig redegøres for status og planer for den nye NLES5 model.

- Workshoppen skal give mulighed for grundig faglig dialog med forskere fra øvrige universiteter, siger seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathisen fra Institut for Bioscience.

Hun peger på, at workhoppen skal bidrage til bedre forståelse og større indsigt i de data, beregninger og modeller, som myndighedsrådgivningen bygger på.

- Vi skal prøve at komme i dybden på de forskellige faglige områder – det er i fagligheden, at vi skal forstå hinanden, siger Gitte Blicher-Mathisen.

 

Workshoppen holdes den 1. marts 2018 i Emdrup.

Se program og tilmeldingsmulighed her