Aarhus Universitets segl

Revidering af jordbundstypekort 2024

Forskere fra Aarhus Universitet har netop leveret en revidering af det opdaterede jordbundstypekort, der blev leveret i marts 2024. Både opdateringen og revideringen er en del af den forskningsbaserede myndighedsrådgivning, som Aarhus Universitet udfører for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Foto: Colourbox

Aarhus Universitet har i marts 2024 leveret et nyt landsdækkende kort over jordbundstyper (JB-kort). Læs en artikel om kortet her.
Kortet beskriver jordbundstypeklasserne i dybden 0-30 cm.  

For at kunne tage højde for udbredelsen af JB4-jorde (fin lerblandet sandjord) med leret underjord fik Landbrugsstyrelsen i 2019 lavet en revidering af det gældende jordbundstypekort, Tekstur 2014-kortet, hvor JB4 blev splittet op i JB41 og JB42. Landbrugsstyrelsen har efterfølgende selv omklassificeret JB41 til JB4 og JB42 til JB6.   

I forhold til det i marts 2024 leverede kort over jordbundstyper har styrelsen bedt Aarhus Universitet lave en revidering, hvor metodikken fra 2019 er gentaget.   

I forbindelse med denne bestilling er der udarbejdet et revideret jordbundstypekort, hvor JB4 jorde er opsplittet i JB41 (sandet underjord) og JB42 (leret underjord). 

I det nye jordbundstypekort (marts 2024) er i alt 1.049.604 hektar JB4. Efter opsplitningen (revisionen) af JB4 til JB41 og JB42 er der henholdsvis 902.310 hektar JB41 og 147.294 hektar JB42. 

Læs leveringen af det opdaterede jordbundstypekort her og det reviderede jordbundstypekort her.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation.

For mere information se deklarering i databladet i følgende:

"Revidering af jordbundstypekort 2024"

"Opdateret jordbundstypekort"