Aarhus Universitets segl

Rug, Rust og Meldug – Muligheder for nye resistente hybridrugssorter til en bæredygtig fremtid

I løbet af sit ph.d-studium har Nikolaj Meisner Vendelbo forsket i rugforædlingsmaterialet hos Nordic Seed A/S med henblik på at finde nye brunrust- og meldugresistensgener.

Foto: Nikolaj Meisner Vendelbo

Forekomsten af brunrust i rug forventes at stige pga. klimaændringer og samtidig ventes yderligere restriktioner indført på brug af pesticider. På trods af at sygdomsresistens i rug udgør et nødvendigt og bæredygtigt alternativ til brug af pesticider så er størstedelen af hybridrugssorter nuværende på markedet modtagelige overfor brunrust. Til at identificere nye resistensgener i forædlingsmaterialet har Nikolaj Meisner Vendelbo gjort brug af de nyeste genomiske teknikker og i et samarbejde med et engelsk forskningshold sekvenseret rugs repertoire af resistensgener. I disse studier blev ét meldugresistensgen og fem brunrustresistensgener identificeret. De opnåede forskningsresultater viser et stort potentiale for især brunrustresistens i forædlingsmaterialet og resultaterne kan direkte implementeres i udvikling af nye resistente hybridrugssorter.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Århus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Mandag den 6. december 2021 kl. 10.00.
Sted: Nordic Seed A/S, Grindsnabevej 25, 8300 Odder, Danmark.

Afhandlingens titel: Selection of rye (Secale cereale L.) for powdery mildew and leaf rust resistance through phenotyping, target sequencing, and association genetics.
Kontaktinfo: Nikolaj Meisner Vendelbo, e-mail: VendelboNM@gmail.com, tlf.: +4526486644.
Bedømmelsesudvalg:

Professor Hermann Bürstmayr, Formand, Institute of Plant breeding, Formand, Institute of Biotechnology in Plant Production, Vienna University of Natural Resources and life Sciences, Østrig.

Professor Niels Stein, Center of Integrated Breeding Research, Georg-August-University Göttingen, Tyskland.

Professor Per Landkjær Gregersen (formand), Institut for Agroøkologi, Århus Universitet, Danmark.

Hovedvejleder:
Professor Ahmed Jahoor, Head of Breeding and Research, Nordic Seed A/S, Danmark.

Professor Mogens Støvring Hovmøller, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark.

Medvejleder:
Senior forsker Jihad Orabi, Head of Molecular Breeding, Nordic Seed A/S, Danmark.

Senior forsker Annemarie Fejer Justesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark.

Forsker Khalid Mahmood, Researcher and Bioinformatician in Genome Analysis, Nordic Seed A/S, Danmark.

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS) 
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.