Aarhus Universitets segl

Stor konference om cirkulær bioøkonomi på Aarhus Universitet

Vær med når konferencen Circular Bioeconomy Days sætter fokus på udviklingen af fremtidens cirkulære bioøkonomi.

Grøn biomasse rummer et stort potentiale som alternativ til traditionelle proteinkilder. Foto: Anders Trærup, AU Foto
Grøn biomasse rummer et stort potentiale som alternativ til traditionelle proteinkilder. Hør mere om fremtidsperspektiverne på konferencen i juni 2019. Foto: Anders Trærup, AU Foto

Omstillingen til cirkulær bioøkonomi rummer både et enormt erhvervsmæssigt potentiale, og store gevinster for miljøet, klimaet og det bæredygtige samfund.

Men hvordan kan virksomhederne og landbruget indgå i en cirkulær bioøkonomi, og i hvilken retning skal den cirkulære bioøkonomi udvikles for at give værdi for både erhvervsliv og samfund? Det er nogle af de store spørgsmål, som er omdrejningspunkt for konferencen Circular Bioeconomy Days 2019, der finder sted fra 25. til 27. juni på Aarhus Universitet i Foulum.

Bag konferencen står Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO), SEGES, Agro Business Park, Region Midtjylland, Viborg Kommune, INBIOM og EU-projektet Green VALLeys.

Arrangementet vil samle de vigtigste aktører fra ind- og udland til en debat om cirkulær bioøkonomi som værktøj til dels at implementere FN’s bæredygtighedsmål og dels – mere konkret - udvikle fremtidens bæredygtige protein. Og du er inviteret med!

Hele Europa samles på Aarhus Universitet

Som deltager på konferencen får du ikke alene ny viden og bliver præsenteret for nye eksempler på, hvordan bioøkonomien kan fungere i praksis. Du får også mulighed for at deltage i diskussioner med ledende danske og europæiske beslutningstagere samt lejlighed til at møde toneangivende forskere og iværksættere, der hver dag arbejder for at udvikle bioøkonomien. Sidst, men ikke mindst, får deltagerne mulighed for at besøge Aarhus Universitets unikke forskningsfaciliteter samt en række af Region Midtjyllands fremmeste virksomheder, der allerede nu arbejder med udgangspunkt i dels proteinproduktion, dels cirkulær bioøkonomi, hvor ressourcerne bliver udnyttet bedre og bedre.

Uffe Jørgensen er centerleder for Center for Cirkulær Bioøkonomi på Aarhus Universitet og således en af værterne. Han siger:

- Med Circular Bioeconomy Days ønsker vi at sætte fokus på og åbne for diskussionen om, hvordan vi sammen udvikler en bæredygtig cirkulær bioøkonomi, og specielt vil vi analysere, hvordan vi kan udfolde potentialet for lokal proteinproduktion i Europa. Mit håb er, at vi kan grave endnu dybere end vi plejer, når vi opruller den europæiske knowhow og fordomsfrit diskuterer, hvilke nye mål vi kan nå. Samtidig er det væsentligt at huske, at den cirkulære bioøkonomi allerede er i fuldt sving og rummer et enormt potentialefor landbruget og fødevareindustrien, men også for øvrige sektorer i dansk erhvervsliv. Det vil vi få fortællinger om fra udvalgte virksomheder, og der bliver mulighed for  interessante studiebesøg under konferencen.

På konferencens første dag er der fokus på, hvordan vi fortsætter udviklingen af den cirkulære bioøkonomi i en bæredygtig retning. På andendagen udfoldes et af den cirkulære bioøkonomis hovedspørgsmål: Hvordan producerer vi en øget mængde lokal protein til foder og til fødevarer uden at kompromittere miljøet – eller kan vi endda skabe win-win-løsninger, hvor proteinproduktionen forbedrer miljøet? På tredje dag graves endnu dybere, når nye perspektivrige proteinkilders udnyttelse er på dagsordenen.

Læs det detaljerede dagsprogram og tilmeld dig her