Aarhus Universitets segl

Tiltag der kan fremme skadedyrenes naturlige fjender og biodiversiteten i jorden på økologiske bedrifter

Forskere fra Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet har udarbejdet et nyt katalog over tiltag, der kan fremme skadedyrenes naturlige fjender og biodiversiteten i jorden på økologiske bedrifter.

Foto: Colourbox

Læhegn, naturstriber, randzoner, blomsterstriber og billevolde - disse er blot nogle af de tiltag, der kan gøre livet surt for skadedyrene på de økologiske bedrifter. 

Det fremgår af et nyt katalog, som forskere fra Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, har udarbejdet på foranledning af Landbrugsstyrelsen.

Kataloget kaster både lys over de tiltag, der kan fremme skadedyrenes naturlige fjender og de tiltag, der kan fremme biodiversiteten i jorden.

Mange muligheder for tiltag

Gabor Lövei, der er seniorforsker ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og som er en af forskerne bag kataloget, fortæller:

- Skadegørernes fjender er mangeartede og omfatter for eksempel mariehøns, svirrefluer, netvinger, snyltehvepse, rovtæger, løbebiller, rovbiller, edderkopper og stære - og de kan beskyttes på flere måder. Det kan for eksempel være ved at tilbyde føderessourcer, skjul og overvintringsmuligheder.

Og dette giver talrige muligheder for tiltag:

- Vi har identificeret 42 forskellige tiltag. Af de 42 tiltag er 6 favorable for jordens biodiversitet, 13 er favorable for naturlige fjender og 23 for både det ene og det andet. De 23 tiltag, der både kan fremme skadedyrenes naturlige fjender og biodiversiteten i jorden, omfatter blandt andet moser, lærkepletter, insektvolde og strandenge, siger Gabor Lövei.

Baggrunden for undersøgelsen er Miljø- og Fødevareministeriets vækstplan for dansk økologi, der foreslår, at der skal indføres dyrkningsrelaterede krav om naturtiltag på bedrifter af en vis størrelse.

I den sammenhæng har Landbrugsstyrelsen vurderet, at EU’s økologiforordning giver mulighed for at stille krav om specifikke naturtiltag, der enten skal øge jordbundens biodiversitet eller forebygge skader forårsaget af skadegørere ved at beskytte deres naturlige fjender.

 

 

Fakta om projektet

SamarbejdspartnereInstitut for Agroøkologi og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
FinansieringBesvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 2.15 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2019-2022”.    
Mere informationDownload myndighedsbesvarelsen ”Katalog over tiltag der kan fremme skadedyrenes naturlige fjender og biodiversiteten i jorden på økologiske bedrifter, delopgave 1 ” her
InteressekonflikterIngen
KontaktSeniorforsker Gabor Lövei, Institut for Agroøkologi - gabor.lovei@agro.au.dk - telefon: +4587158224