Aarhus Universitets segl

To yngre forskere modtager H.C. Ørsted Forskertalentprisen 2022

Postdoc Cecilie Hermansen og postdoc Johannes Lund Jensen modtager H.C. Ørsted Forskertalentprisen 2022 for deres forskning indenfor henholdsvis samspillet mellem jord, miljø og klima samt kulstoflagring i dyrket jord og potentiale for klimatilpasning.

To yngre forskere fra Institut for Agroøkologi får i næste uge tildelt H.C. Ørsteds Forskertalentpris. Foto: Colourbox.com
Foto: Cecilie Hermansen
Foto: Johannes Lund Jensen

Ikke alene kommer de to modtagere af H.C. Ørsted Forskertalentprisen begge fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, de deler faktisk også kontor til daglig.
 

”Det er lidt pudsigt, det sker jo ikke engang særlig tit, at begge modtagere er fra samme universitet, og så deler Cecilie og jeg endda kontor,” fortæller postdoc Johannes Lund Jensen.

Han og Cecilie Hermansen er begge blevet indstillet af forskerkollegaer for deres unikke forskningsarbejde indenfor hver deres forskningsområde.

Anerkendt forsker allerede som postdoc

Det er ikke første gang Cecilie Hermansen vinder en talentpris for sin forskning. Hun er flere gange blevet anerkendt for sin forskning både i Danmark og internationalt. I 2020 vandt hun Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris, og i 2015 vandt hun den prestigefyldte ph.d.-konkurrence ved Det Amerikanske Jordvidenskabsforbunds (SSSA) møde.

Jordvidenskaben har været fokuspunktet igennem Cecilie Hermansens karriere først som ph.d. og nu som postdoc, en karriere hun håber vil fortsætte, når hun afslutter sin postdoc-ansættelse i 2024.

”Det er altid stort at blive anerkendt for det, man laver. Og så er det meget motiverende. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan forfølge en karriere indenfor forskning,” siger hun.

Cecilie Hermansen har udviklet spektroskopi som metode til hurtig måling af en række jordparametre, som alle er væsentlige i vurderingen af jordens sundhed– og sårbarhed overfor udvaskning af forureningskomponenter. Siden da er hendes forskningsområde udvidet til at inkludere forskning indenfor samspillet mellem plantediversitet, jordens mikroorganismer og jordfysiske- og kemiske parametre. Hun udfylder en vigtig rolle ved SustainScapes – Center for Sustainable Landscapes under Global Change, hvor hendes forskning vil være med til at knække koden til, hvordan naturens modstandsdygtighed overfor klimaforandringer kan øges.

”Jeg arbejder også på projektet SINKS hvor vi er i gang med at opdatere det nuværende tørvekort. Det er vigtigt, for deres udbredelse falder. Når tørven drænes bliver den ganske enkelt brændt af under udledning af en masse CO2, og det vil vi gerne undgå,” siger hun.

Foruden forskning fungerer Cecilie Hermansen også som vejleder og underviser.

”Cecilie har publiceret 14 artikler i anerkendte internationale tidsskrifter og er blandt en lille håndfuld af de mest lovende yngre forskere indenfor jordfysik på verdensplan. Hendes forskning har allerede haft stor indflydelse på vores forståelse af den jord, som både er sårbar overfor og skal være en af vores store filtre mod klimaforandringer. Vi er overbeviste om, at Cecilie fortsat vil udmærke sig og blive blandt de førende jordforskere internationalt”, skriver professor Lis Wollensen de Jonge, professor Mogens H. Greve og professor Per Møldrup i deres indstilling af Cecilie Hermansen til H.C. Ørsteds forskertalentpris.

Stærk samfundsmæssig relevans

I al beskedenhed betragter Johannes Lund Jensen i lige så høj grad H.C. Ørsted Forskertalentprisen som en anerkendelse af vigtigheden af hans forskningsområde, som han betragter det som en anerkendelse af hans kunnen og gøren som forsker.

”Det er rigtig dejligt at få sådan en pris, og jeg er rigtig glad for, at der er fokus på vores forskningsområde,” fortæller han.

Og det er også et vigtigt emne, Johannes Lund Jensen har leveret helt unikke bidrag til. Han har med sin grundlæggende forskning bidraget betydeligt til forståelsen af mekanismerne bag tilbageholdelse af kulstof i jorden herunder hvordan ændringer i driften på marken kan være med til at afbøde klimaforandringer.

Johannes Lund Jensen har bidraget med afgørende ny viden om stabilisering og varigheden af kulstoflagring i jorden. Et bidrag, der er helt centralt i forhold til både forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer. Hans forskning har blandt andet dokumenteret, at en ny balance (eller ligevægt) mellem kulstoftilførsel og –fraførsel typisk indfinder sig væsentlig hurtigere end hidtil antaget.

Johannes Lund Jensen har arbejdet med langvarige markforsøg i både Danmark og England. Med sin forskning har han vist, hvordan forsøgene kan benyttes til at bidrage med banebrydende viden om kulstof i jord.

Johannes Lund Jensen har publiceret 22 artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter, og hans publikationer bliver citeret i høj grad.

”Johannes forskning har stærk samfundsmæssig relevans, da kulstoflagring er et central klimavirkemiddel. Her er viden om effekter af ændret dyrkningspraksis og ikke mindst hastigheden hvormed disse ændringer sker, af særlig relevans. (…) Johannes Lund Jensen har allerede ydet et meget betydeligt bidrag til den grundlæggende viden om kulstofomsætning i jord og effekten heraf,” skriver professor Jørgen Eriksen, professor Lars J. Munkholm og professor Bent T. Christensen i deres indstilling.

Prisoverrækkelse

De to Forskertalentpriser bliver uddelt d. 12. august ved en ceremoni, der afholdes af H.C. Ørsted Selskabet og Langeland Kommune. Med prisen modtager hver af de to prisvindere en pengepræmie på 10.000 kr.

Yderligere information

Læs mere Du kan læse mere om H.C. Ørsted priserne her.
Kontakt

Postdoc Cecilie Hermansen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 20852301 eller e-mail: cecilie.hermansen@agro.au.dk

Postdoc Johannes Lund Jensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 22193421 eller e-mail: jlj@agro.au.dk