Aarhus Universitets segl

Uddannelse på alle niveauer er nøglen til de store udfordringer

Et klogt menneske har engang sagt, at "Uddannelse er det mest kraftfulde værktøj, du kan bruge til at ændre verden". Erasmus+ programmet, et initiativ fra Den Europæiske Union, omfatter uddannelse, træning, ungdom og sport.

Dette program er struktureret omkring tre nøgleaktiviteter, hvoraf den første er den mest kendte blandt bachelor- og kandidatstuderende for den unikke kombination af "læring og fest" på universiteter i Europa (Nøgleaktion 1: Individuel Læringsmobilitet). De to andre aktiviteter i Erasmus+ fokuserer på partnerskaber og kapacitetsopbygning (Nøgleaktion 2: Samarbejde mellem organisationer og institutioner) og politisk samarbejde på europæisk unionsniveau (Nøgleaktion 3: Støtte til politikudvikling og samarbejde).

Fra slutningen af 2023/begyndelsen af 2024 og de næste tre år er Institut for Agroøkologi en del af to unikke Erasmus+ Nøgleaktion 2-projekter. "MastErs COurse on smart sustainability soLUTIONs" (ECOLUTION) og "Asian Clusters in Agriculture and Climate Change" (ALIGNING).

ECOLUTION er et projekt om "partnerskaber for samarbejde", der sigter mod at styrke Europas innovationskapacitet ved at fremme innovation gennem samarbejde og vidensudveksling mellem højere uddannelse, erhvervsuddannelse og -træning, med udsigt til et bredere samfundsøkonomisk miljø, herunder forskning. ECOLUTION vil udvikle avancerede, interaktive og certificerede kandidatkurser relateret til industrielle anvendelser, der vil uddanne personer med de nødvendige færdigheder og viden til at arbejde inden for den stigende sektor for "Smart Environmental Sustainability".

"Vi definerer 'Smart Environmental Sustainability' som sammenhænge, der involverer globale fremskridt inden for (Udvidet) Internet of Things (IoT/XIoT6), Kunstig Intelligens (AI), Augmented & Virtual reality (AR/VR), 5G-netværk, Digital Twin, Robotik & Automation, Autonome køretøjer og Droner", siger Davide Cammarano fra Institut for Agroøkologi, der er involveret i projektet, og tilføjer, at forskellen er betagende mellem videnskabelige discipliner og økonomiske sektorer. Forsker Kiril Manevski, fra samme institut, er enig og tilføjer:

"De udviklede læseplaner vil fungere ikke kun som et state-of-the-art uddannelsesmæssigt MSc-værktøj inden for 'Smart Environmental Sustainability Technologies', men vil også give kursusakkreditering og ECTS-overførsler på europæisk niveau og forventes at blive en overkommelig og rekonfigurerbar referenceplatformsløsning til at imødekomme behovet for overvågning. Vi på instituttet koordinerer flere arbejdspakker og er ansvarlige for udformningen af læseplanen for de kurser, vi allerede er gode til, herunder hydroklimatisk variabilitet og realtids overvågning, cirkulær (bio)økonomi, digitale værktøjer i landbrugsproduktion og digital jordkortlægning og -forvaltning. Også, måske det vigtigste for os her er, at mange kurser er særligt relevante for det nye uddannelsesprogram om fødevaresystemer, der skal implementeres til efteråret, og læseplanerne kan bruges enten direkte eller som en matrice til at tilpasse vores specifikke behov."

Lektor Eusun Han deltager også i projektet og identificerer fra instituttets side en perfekt undervisnings-, netværks- og samarbejdsmulighed:

"Vi kan også gennemføre 'falske-debat'-sessioner, hvor grupper af studerende forsøger at overbevise hinanden om følsomme emner inden for agroøkologi, for eksempel bæredygtige vs. konventionelle måder at drive landbrug på, baseret på videnskabelige fakta. Jeg observerer ofte meget opvarmede og motiverede 1-times videnskabelige debatter blandt studerende, hvorefter de bliver mere objektive omkring deres oprindelige holdninger. Jeg tror, ​​ECOLUTION er en perfekt uddannelsesplatform, der udvider dette koncept med motivationsundervisning/læring."

ECOLUTION-konsortiet vil evaluere læseplanen årligt, selv ud over finansieringsperioden, og gradvist opdatere den med de nyeste teknologiske udviklinger, som de opstår fra forretningsbehov og forskningsresultater. Konsortiet består af partnere bosiddende over hele Europa i Østrig, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Grækenland, Nederlandene, Portugal og Spanien og involverer fire universiteter, herunder koordinatoren - Polytechnic Institute of Coimbra, the International Hellenic University, the Chez University of Life Sciences, og selvfølgelig Aarhus Universitet. Derudover har et forskningscenter, syv SMV'er og et handelskammer også sluttet sig til os for at skabe dette attraktive MSc-program.

 Et billede, der indeholder indendørs, tøj, mur, skrivebord Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder tøj, indendørs, menneske, person Automatisk genereret beskrivelse

Hybrid (fysisk-online) kickoff-møde for ECOLUTION Erasmus+ projektet den 20.-21. marts 2024 på Landbrugsskolen, Universitetet i Coimbra, Portugal.

På den anden side af verden i Fjernøsten startede et andet Erasmus+ Nøgleaktion 2-projekt som "Kapacitetsopbygning inden for højere uddannelse" med det overordnede mål at fremme internationalt samarbejde uden for Europa gennem multilaterale partnerskaber mellem universiteter og organisationer aktive inden for højere uddannelse. Projektet "Asian Clusters in Agriculture and Climate Change" (ALIGNING) startede i december 2023 med det primære mål at fremme landbrugsinnovation i partnerlandene ved først at øge de asiatiske universiteters innovationskapacitet og dernæst ved at give de øvrige interessenter (industri, politikere og samfundet) muligheder for løsninger til en mere bæredygtig og klimaresistent forretningsvækst.

Klimaændringernes biologiske principper kræver, at alle lande i verden har sammenlignelige synspunkter, og dette kræver kapacitetsopbygning på flere niveauer, herunder universiteterne. Cambodia og Bangladesh, ligesom meget af Sydøstasien, har delt betydelig økonomisk og befolkningsmæssig vækst i løbet af de seneste årtier, med en stigende efterspørgsel på landbrugsforretninger, herunder lokale kontekster og partnerskaber baseret på økonomisk diplomati med henblik på at inkludere EU's prioriteringer af Grøn aftale, Digital transformation og Bæredygtig vækst og job. Imidlertid er Cambodia og Bangladesh også nogle af de mest sårbare lande over for virkningerne af global opvarmning og vejrvariabilitet - ekstreme vejrforhold, især involverende tørke og oversvømmelser. ALIGNING vil derfor forbedre sammenhængen mellem universiteternes læseplaner og virksomhedernes behov for menneskelige ressourcer i en fælles bestræbelse, gennem en ny, peer-centreret og markedsrelevant læseplan inden for udfordringer og muligheder inden for landbrugsforretninger midt i klimaændringerne i den asiatiske kontekst.

"Dette er en meget udfordrende opgave, der helt sikkert ikke kan løses fuldt ud inden for projektets levetid på kun tre år, men det vil helt sikkert initiere stærke institutionelle strategier gennem etableringen af 'innovationsklynger', som vi kalder dem i Europa, for at give de asiatiske partnere mulighed for at definere deres styrende regler, de pædagogiske og de digitale tilgange til nye uddannelsesprogrammer, og yderligere kapacitetsopbygningsaktiviteter og -tjenester, der vil finde sted under klyngernes beskyttelse", siger forsker Kiril Manevski fra Institut for Agroøkologi og tilføjer

"Projekter som ALIGNING er meget vigtige læringskurver for os også, fordi vi også får mulighed for at forstå, hvordan klimasystemet påvirker forskellige interessenter involveret i landbrugsværdikæderne andre steder, og hvilke videnskabelige implikationer det har for Europa, herunder Danmark. Lektor Morten Graversgaard, også fra Institut for Agroøkologi, som er en del af projektet, tilføjer:

"Vi planlægger at oprette fem innovative klynger på universiteter i Cambodia og Bangladesh, som fokuserer på landbrug og klimaændringer (tre i Cambodia og to i Bangladesh). Disse klynger vil bruge forskellige værktøjer til at nå vores mål. Det inkluderer udvikling af online træningsprogrammer om klimaændringer og fødevaresikkerhed, tilpasning og begrænsning af klimaændringer inden for landbrug, ledelse af landbrugsforretninger og tilgængelig klimafinansiering. Der vil også være et online professionelt program om forvaltning af landbrugsforretninger og klimasmart landbrug, som alle vil indeholde en blanding af akademiske kurser tilgængelige på Khmer og bengalsk. Endelig vil der være et aktivt fællesskab, hvor folk kan dele viden og erfaringer."

"ALIGNING-konsortiet har udført en indledende analyse af behovene vedrørende de nødvendige færdigheder inden for landbrugsforretninger på et tidligt stadie af projektet. Nu, ved starten af projektet, bekræfter vi disse behov ved at tilpasse målene for de specifikke klynger gennem en systematisk undersøgelse af mange interessenter, herunder universiteterne samt uddannelses- og økonomiministerierne i Cambodia og Bangladesh. Dette giver os mulighed for at indsamle professionelle synspunkter og meninger fra eksperterne. Det primære formål er at sikre en målrettet, objektiv, gennemførlig og bæredygtig forbedring af læseplanerne. Dette gøres ved at involvere landbrugssektoren gennem bevidsthed og implementering af processer, hvor flere interessenter deltager, hvilket styrker grønne forretningsmuligheder, innovation og forskning. Denne tilgang vil også støtte de asiatiske universiteter i at blive mere forbundne, innovative, inkluderende og digitale. Resultaterne vil blive offentliggjort i en rapport til offentligheden, og vi overvejer endda at skrive en videnskabelig artikel baseret på resultaterne af undersøgelsen.", siger Kiril Manevski

ALIGNING, der er koordineret af Universitetet i Heng Samrin Thbongkhmum (UHST) i Cambodia, involverer også fakulteterne relateret til landbrug på adskillige universiteter, herunder National University of Battambang (NUBB), National University of Management (NUM) i Cambodia, og Bangladesh Agricultural University (BAU) og Sylhet Agricultural University (SAU) i Bangladesh, samt National and Kapodistrian University of Athens og det græsbaserede forsknings-, innovations- og udviklingsfirma ReadLab