Aarhus Universitets segl

Udledning af lattergas og drivhusgasbalance under opbevaring og markapplikation af organisk gødning fremstillet af kvæggødning.

Ph.d.- forsvar tirsdag den 30. maj 2023. Xiaoyi Meng

Foto: Xiaoyi Meng

I løbet af hendes ph.d.-studier undersøgte Xiaoyi Meng udledningen af CH4, N2O og NH3 under opbevaring og efter markapplikation af forskellige gødninger fremstillet af husdyrgødning. Kulstofaftrykket af forskellige gødninger fremstillet af husdyrgødning blev sammenlignet ved hjælp af livscyklusvurdering. Laboratorieeksperimenter illustrerede mekanismen for udledning af jord-N2O efter påføring af gødning.

De nye forskningsresultater fremhæver de miljømæssige fordele ved anaerob fordøjelse af husdyrgødning og yderligere adskillelse af fordøjelsesrester. Jord-N2O-udledninger påvirkes af jordvandpotentiale og gasdiffusivitet. Samspillet mellem jord-N2O-udledninger, jordtype og sammensætningen af organisk gødning er ikke ligetil. De indviklede interaktioner mellem jord og gødning bør tages i betragtning, når der udvikles strategier til at reducere N2O-udledninger og samlede drivhusgasudledninger i landbrugssystemer.
Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 30. maj 2023 kl. 12:00
Sted:  8814-3075, Auditorium, AU Viborg, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Afhandlingens titel: Udledning af lattergas og drivhusgasbalance under opbevaring og markapplikation af organisk gødning fremstillet af kvæggødning.

Kontaktinfo: Xiaoyi Meng, e-mail: au657355@uni.au.dk, tlf.: +45 91695543
Bedømmelsesudvalg:

Professor David Chadwick, School of Natural Sciences, Bangor University, United Kingdom

Research Officer Patrick Forrestal, Crops, Environment and Land-Use Programme, TEAGASC, Ireland

Senior researcher Jim Rasmussen (forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Denmark

Hovedvejleder:
Professor Søren O. Petersen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Denmark

Medvejleder:
Senior researcher, Marie Trydeman Knudsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Denmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS), Jens Baggesens Vej 53, bygn. 5221, 8200 Aarhus N.