Aarhus Universitets segl

Udnyttelse af potentialet i animalske biprodukter - øget fødevareproduktion og minimering af køds miljøpåvirkning

PhD forsvar, fredag 27 oktober 2023 - I løbet af sine Ph.d.-studier fokuserede Selma Al-Zohairi på at udforske den forbedrede udnyttelse af dyr fra slagterier til human konsum og recirkulering af animalske biprodukter for at begrænse miljøpåvirkninger og forbedre fødevaresikkerheden.

Foto: Selma Al-Zohairi

Vurderingen involverede brug af analytiske værktøjer såsom livscyklusvurdering og massestrømsanalyse for at opnå en omfattende forståelse af kødets forsyningskæde. Der blev udviklet en beslutningsstøtteramme til at guide den optimale og mest miljømæssigt fordelagtige udnyttelse af animalske biprodukter.

De nye forskningsresultater giver værdifulde indsigter i den strategiske håndtering af animalske biprodukter. De demonstrerer, hvordan sådan håndtering kan medføre miljømæssige og fødevaresikkerhedsmæssige fordele og i sidste ende bidrage til en mere bæredygtig udvikling af kødindustrien.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resume er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tidspunkt: Fredag den 27. oktober 2023 kl. 10:00
Sted: 8814-3075, Auditorium, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Titel på Ph.d.-afhandling: Miljøpåvirkning af kød afhængigt af udnyttelsen af dyr på slagteristadiet - ved brug af livscyklusvurdering og massestrømsanalyse
Kontaktinformation: Selma Al-Zohairi, e-mail: selce@agro.au.dk / selce@danishcrown.com, tlf.: +45 2422 6498

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Lektor David Styles, School of Biological & Chemical Sciences, University of Limerick, Ireland

Professor Michael Hauschild, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark

Lektor Lars Elsgaard (forperson), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark.

Hovedvejleder:
Lektor Lisbeth Mogensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark.

Medvejleder:
Seniorforsker Marie Trydeman Knudsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark.

Sprog: Ph.d.-afhandlingen vil blive forsvaret på engelsk.

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences/GSTS, Jens Baggesens Vej 53, bygn. 5221, 8200 Aarhus N.